Pokorný Petr

Je zástupcem vedoucího Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie a členem mezioborové Paleoekologické pracovní skupiny. Externě přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a na Západočeské univerzitě v Plzni.

.

Projekty:

Dlouhodobý vývoj kulturní krajiny středních Čech jako koevoluce lidských vlivů a přírodních procesů (2007 – 2011, GA AV ČR IAAX00020701)

Výzkum egyptské Západní pouště (2006 – 2008, GA ČR 404/06/0513)

.

Výběr z publikační činnosti:

2006 (s N. Boenkem, M. Chytráčkem, K. Novákovou, J. Sádlem, J. Veselým, P. Kunešem, V. Jankovskou): Insight into the environment of a pre-Roman Iron Age hillfort at Vladař, Czech Republic, using a multi-proxy approach. Vegetation history and Archaeobotany 15:419-433.

2005 (s A. Bieniekem): A new find of macrofossils of feather grass (Stipa) in an Early Bronze Age storage pit at Vliněves, Czech Republic: local implications and possible interpretation in a Central European context. Vegetation history and Archaeobotany 14:295-302.

2005 (s P. Kunešem): Holocene acidification process recorded in three pollen profiles from Czech sandstone and river terrace environments. Ferrantia 44:101-107.

2005: Role of man in the development of Holocéne vegetation in Central Bohemia. Preslia 77: 113-128.

2002: A high-resolution record of Late-Glacial and Early-Holocene climatic and environmental change in the Czech Republic. Quaternary International 91:101-122.

.

(PDF) – Kompletní bibliografie

.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter