Princová Jarmila

Projekty:
Libice – zpracování dlouhodobých výzkumů hradiska.

 

Výběr z publikační činnosti:
1995: Knížecí prostředí na slavníkovské Libici ve světle archeologických objevů, AR 47, 252-266.

1999a: Libice v době svatého Vojtěcha (Libice zur zeit des hl. Adalbert), in Tropami sw. Wojciecha, Poznań, 11-35.

1999b: Libice nad Cidlinou. Zur ältesten burgwallzeitlichen Besiedlung und zur Gründung des Burgwalls (Libice nad Cidlinou. K nejstaršímu hradištnímu osídlení a k založení hradiště), PA XC, 107-152.

2000:Chalupovský manský dvůr v Libici nad Cidlinou. Archeologický příspěvek k poznání raně středověké a raně novověké vsi Libice. Část I. – Der Chalupov’sche Vasallenhof in Libice a. d. Cidlina. Archäologischer Beitrag zur Erkenntnis des mittelalterlichen und früh-neunzeitlichen Dorfes Libice. Teil I. Castellologica bohemica 7, 241-254.

2000: Hradec u Stoda in Westböhmen – Ein frühmittelalterlicher Burgwall mit einer dem Heiligen Laurentius (Vavřinec) geweihten Kirche. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen 10, 181-187.

2000 : Libice. In: Europa Mitte um 1000. Stuttgart. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Bd.1, 382-384. Katalog 176, 296-297, 303-304.

2000: Stammsitz der Slavnikiden, Archäologie in Deutschland, Heft 2, 32.

2001: Bavaria, Bohemia, Magna Moravia und marchia orientalis: Zusammenleben – gegeneinander und miteinander. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen 11, 189-203. 

2002: Chalupovský manský dvůr v Libici nad Cidlinou. Archeologický příspěvek k poznání středověké a raně novověké vsi Libice. Část II. – Der Hof des Vasallenhauses „Chalupovský“  in Libice an der Cidlina.  Archäologischer Beitrag zur Erkenntnis des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Dorfes Libice. Teil II. Castellologica bohemica 8, 381-392.

2003: Časně slovanské osídlení v Libici nad Cidlinou – Frühslawische Besiedlung in Libice nad Cidlinou. Památky archeologické 94, 161-182.

2004: Sídliště ze 7. až počátku 9. století v poloze „Staré Badry“ u Opolánek, okr. Nymburk. Výsledky výzkumu v letech 1965-1966 a 1969-1973 – Siedlung aus dem 7. bis Anfang 9. Jahrhundert in der Flur „Staré Badry“ bei Opolánky, Bez. Nymburk. Ergebnisse der Ausgrabungen in den Jahren 1965-1966 und 1969-1973. Památky archeologické 95, 107-174.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter