Richter Miroslav

Specializace středověká města. V letech 1983-1990 ředitelem Archeologického ústavu.

 

Projekty:
Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města. – Sezimovo Ústí – Archaeology of a Mediaeval Non-Royal Town. (1994-1996, GAČR 404/94/0601).

Sezimovo Ústí. Zpracování a výzkum středověkého města a předměstí (1997-2001).

 

Výběr z publikační činnosti:
2001 (a Krajíc R.): Sezimovo Ústí: archeologie středověkého poddanského města. 2, Levobřežní předměstí – archeologický výzkum 1962-1988, Praha

1995 ( a Vokolek V.): Slovanské hradiště a počátky středověkého města – Ein slawischer Burgwall und Beginn einer mettelalterlichen Stadt, Hradec Králové.

1982: Hradišťko u Davle – městečko ostrovského kláštera – Eine Kleinstadt des Ostrover Klosters, Praha.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter