pracoviště: Knihovna - bibliografické oddělení
pracovní zařazení: bibliograf-zpracovatel ASEP
telefon: 257 014 412
e-mail: slesingerovaarup.cas.cz
specializace: tvorba oborové bibliografické databáze na základě obsahové analýzy české i cizojazyčné literatury, vytváření báze ASEP


Projekty:
DF12P01OVV003 Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat
Specializace: tvorba oborové bibliografické databáze na základě obsahové analýzy české i cizojazyčné literatury, vytváření báze ASEP (Automatizovaný systém evidence publikací pracovníků ARÚ) pro RIV (Registr informací o výsledcích výzkumných organizací), zpracování specializovaných bibliografií, referenční, rešeršní a metodické služby pro pracovníky ARÚ a badatele příbuzných vědních oborů, spolupráce s redakcí Archeologických rozhledů (jubilejní bibliografie).

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter