The Archaeometallurgy of Iron. Recent Developments in Archaeological and Scientific Research


V publikaci několik autorů ze západní i východní Evropy představuje v osmnácti příspěvcích nejnovější anebo souborné poznatky archeologického a archeometrického výzkumu starého evropského hutnictví, kovářství a související problematiky. Kniha je rozdělena do následujících částí: 1) poznámky ke starověkým železářským pecím a k vývoji starého železářství v evropských regionech, 2) příklady výzkumu evropských archeologických a historických výkovků, 3) příklady zapojení archeometalurgie do archeologického, historického a historicko-technologického bádání, 4) příklady experimentu v archeometalurgii.

Ke stažení: obsah (PDF)

PDF publikace se připravuje.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter