konference 2013

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2013

.

Název – zkratka
Organizátor
Téma
Místo konání, poznámka
Datum *)
Konference k architektonické soutěži o návrh SH Bečov – příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu
NPÚ, NTM
Národní technické muzeum v Praze, Kostelní 42, od 9.00 hodin
program: PDF
více informací
související výstava
16.01.2013
9. konference environmentální archeologie
PřF a FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Homo climaticus. Klimatické změny, příroda a společnost
České Budějovice
více informací
banner (PDF)
28.–30.01.2013
Sechster Archäologischer Workshop für junge Wissenschaftler/Innen
Universität Hamburg, Archäologisches Institut
Naturwissenschaftliche Analysen vor- und frühgeschichtlicher Keramik: Methoden, Anwendungsbereiche, Auswertungsmöglichkeiten
Universität Hamburg, Archäologisches Institut, Edmund-Siemers-Allee 1, West
20146 Hamburg
pozvánka: PDF
program: PDF
02.02.2013
Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku
Jihočeský kraj, Muzeum Jindřichohradecka, Jihočeské muzeum
Muzeum Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci, konferenční sál v objektu bývalého minoritského kláštera
pozvánka a přihláška: PDF, DOC
06.-07.03.2013
Výroční zasedání archeologické komise Karlovarského kraje
NPÚ Loket, Muzeum Cheb
Přehled významných archeologických výzkumů
Muzeum Cheb
pozvánka a program: PDF
13.03.2013
Užívané metody kresebné dokumentace movitých archeologických nálezů II
Sekce archeologie Katedry historie FF UP, Archeologické centrum Olomouc
Kamenná industrie
Sekce archeologie Katedry historie FF UP, Na Hradě 5, 771 80 Olomouc
pozvánka a program: PDF
prihláška: DOC
14.–15.03.2013
Internationale Tagung
Institut für Altertumswissenschaf- ten, Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Gewalt und Gesellschaft. Dimensionen der Gewalt in ur- und frühgeschichtlicher Zeit / Violence and Society. Dimensions of violence in pre- and protohistoric times
Institut für Altertumswissenschaften, Julius-Maximilians-Universität Würzburg
pozvánka: PDF
program: PDF
více informací
14.–16.03.2013
Mittelalterlicher Bergbau in Sachsen und Böhmen / Středověké hornictví v Sasku a Čechách
Česká geologická služba – Zemský archeologický ústav v Drážďanech – Dippoldiswalde
Muzeum Královská mincovna Jáchymov Náměstí Republiky 37, Jáchymov
pozvánka: PDF
více informací
19.03.2013
Orientalia Antiqua Nova 2013
Katedra blízkovýchodních studií FF Západočeské university v Plzni
Plzeň, Sedláčka 15, místnost č. 319
pozvánka: PDF
přihláška: DOC, PDF
21.–22.03.2013
55. Tagung der Hugo Obermaier-Gesellschaft
Hugo Obermaier-Gesellschaft, Prähistorisches Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Naturhistorischen Museums Wien
Vídeň
více informací
pozvánka: PDF
přihláška: DOC, PDF
02.–06.04.2013
Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Ostmitteleuropa
GWZO Lipsko
GWZO, Lipsko, Německo
pozvánka a program: PDF
12.-13.04.2013
Socio-environmental dynamics over the last 12 000 years: the creation of landscapes III
Kiel University
Kiel University
více informací
15.–18.04.2013
Výzkumy v Čechách 2012
ČAS
přednáškový sál nové budovy Národního muzea v Praze
pozvánka: DOC, PDF
16.-17.04.2013
Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012
Muzeum města Brna – Archaia Brno o.p.s.
hrad Špilberk v Brně
pozvánka: PDF
program: PDF
24.-25.04.2013
Young Researchers in Archaeology Conference
Associació d’Investigadors es de la Universitat de Barcelona en Història i Arqueologia
Barcelona (Katalánsko, Španělsko)
Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona (UB), Institució Milà i Fontanals, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
07.–11.05.2013
Mene, tekel, peres – the Development of Metrology and Space Perception in Prehistory
Institute of Archaeology, University of Wrocław
Vroclav
pozvánka: DOC, PDF
přihláška: DOC, PDF
08.–10.05.2013
14. mezinárodní konference KELTOVÉ 2013
Moravské zemské muzeum
Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku
Buchlovice
pozvánka: DOC, PDF
Einladung: DOC, PDF
14.–17.05.2013
XII. ročník Počítačová podpora v archeológii
Katedra archeológie Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita, Pamiatkový úrad SR
22.–24.05.2013
XLI. seminář archeologů z muzeí a institucí PP
Oborová komise muzejních archeologů při AMG ČR, MM a
galerie v Hranicích, p. o.
Archeologie v muzeích a dobrovolnická práce
Hranice na Moravě
pozvánka: DOC
přihláška: DOC
29.-31.05. 2013
Úsměvy archeologie
Katedra historie (sekce archeologie) FF UP v Olomouci
Kapitoly k dějinám archeologie
Univerzita Palackého v Olomouci
pozvánka: PDF
program: PDF
30.-31.05. 2013
FUMA XII/2013
ARCHAIA Brno o.p.s., Katedra historie FF UP, město Uničov
Počátky měst ve střední Evropě
Uničov
více informací
pozvánka: PDF
přihláška: PDF
05.-07.06. 2013
Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví. Metody, přístupy, stanoviska
Národní muzeum – Archeologie na dosah
Národní muzeum
pozvánka: PDF
přihláška: PDF, DOCX
06.06. 2013
Gigabajty minulosti pro naši budoucnost
SmartGIS s.r.o.
Olomouc, Univerzita Palackého
pozvánka: PDF
20.06. 2013
23. pracovní setkání
Archeologická prac. skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy/Horní Rakousko
Archeologie a přírodní vědy
Kostenz u Straubingu (Dolní Bavorsko)
pozvánka: DOC, PDF
19.-22.06. 2013
19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists
Katedra archeologie FF ZČU Plzeň, GUARANT International spol. s r.o.
univerzitní kampus Plzeň-Bory (Univerzitní 18, Plzeň)
více informací

04.-08.09.2013
NINMACH 2013
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Neutron Imaging and Neutron Methods in Archaeology and Cultural Heritage Research
FRM II, TU Muenchen, Garching, Německo
více informací

09.-12.09.2013
Ruralia X 2013
RURALIA Committee
Agrarian technology in the medieval landscape
Smolenice, Slovensko
pozvánka: PDF
přihláška: DOC
více informací
09.-15.09.2013
Héritages arabo-islamiques en Europe méditerranéenne – Archéologie, histoire, anthropologie
INRAP – MUCEUM – Marseille Provance 2013
Marseille, Francie, MUCEM
předběžný program: PDF
více informací
11.-16.09.2013
Česko-polské vztahy v dějinách archeologie do roku 1989
MZM, ÚAM FFMU, ARÚ Brno, IA UKSW
Historie archeologie
Pavilon Anthropos MZM, Brno
pozvánka a přihláška: PDF
program: PDF
12.-13.09.2013
45. konferenci archeologie středověku
ARUP, UAPPSČ
Zdroje a zpracování surovin v archeologii středověku
Kutná Hora
více informací
16.-19.09.2013
46. Symposium Keramikforschung
Römisch-Germanisches Zentralmuseum
Den Töpfern auf der Spur – Orte der Keramikherstellung im Licht der neuesten Forschung
Mayen
pozvánka: PDF
přihláška: PDF
více informací
16.-20.09.2013
1st International Congress for Heritage Education and Socialisation in Rural Areas
City Council of Malpartida de Cáceres, University of Extremadura, Underground Arqueología
Malpartida de Cáceres, Španělsko
pozvánka: PDF
více informací
18.-21.09.2013
3rd annual meeting of the ESHE
European Society for the study of Human Evolution
Vídeň, Department of Anthropology at the University of Vienna
registrace
20.-22.09.2013
Under the Sea
University of Szczecin
Archeology and Palaeolandscapes CONFERENCE
Štětín, Polsko
více informací
23.-27.09.2013
ArchaeoMontan 2013
ÚAPP SZ Čech, v.v.i. – Zemský archeologický úřad v Drážďanech
Krušná krajina – Erz(gebirgs)landschaft – Ore Landscape. Mezinárodní konference k montánní archeologii
Kadaň, ČR
program: PDF
přihláška: DOC
více informací
26.-28.09.2013
EXAR-Tagung 2013
EVzFEA
Linz
pozvánka: English, Deutsch(PDF)
Call for papers: English, Deutsch(PDF)
registrace
03.–06.10.2013
Mosty mezi hrady a zámky. Quo Vadis III
NPÚ
Význam restaurování interiérů v souvislosti s kvalitou prezentace veřejnosti zpřístupněných památek
Národní muzeum – České muzeum hudby v Praze – zámek Konopiště -Arcibiskupství pražské
více informací
pozvánka a přihláška: PDF
09.-10.10.2013
Stříbrná Jihlava. Konference k dějinám starého hornictví a hutnictví
Muzeum Vysočiny Jihlava, ARCHAIA Brno
Muzeum Vysočiny Jihlava
program: PDF
pozvánka: PDF
přihláška: DOC
10.–12.10.2013
6. Mitteldeutscher Archäologentag 2013
Landesmuseum für Vorgeschichte
Metalle der Macht – Frühes Gold und Silber
Halle (Německo)
program: PDF
více informací
17.–19.10.2013
Financial aspects of medieval economy
FHS UK a CMS AV ČR – UK
Centrum medievistických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, Jilská 1 Praha 1
program: PDF
17.–19.10.2013
12. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
pozvánka: PDF
program: PDF
30.–31.10.2013
Užívané metody konzervace movitých archeologických nálezů z kovových a organických materiálů
Sekce archeologie Katedry historie FF Univerzity Palackého v Olomouci
Olomouc – Sekce archeologie Katedry historie FF UP Olomouc (budova Na Hradě 5, Olomouc)
pozvánka: PDF
přihláška: DOC
program: PDF
07.-08.11.2013
Fenomén moci a sociálne nerovnosti
Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky, PF, UK v Bratislave – Katedra pedagogických štúdií, FHS, Žilinská univerzita v Žiline – Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
13.11.2013
Boii between Reality and Fiction – Boier zwischen Realität und Fiktion
ARÚP – RGK – Universität Rzeszow
Český Krumlov
pozvánka (PDF): English, Deutsch
přihláška (DOC): English, Deutsch
ubytování (DOC): English, Deutsch, Français
14.-16.11.2013
Seminář experimentální archeologie
ČAS
Prezentace a rekonstrukce archeologických objektů
Deštné v Orlických horách
pozvánka: RTF
15.-17.11.2013
Archeologie a veřejnost 7/2013
Katedra archeologie FF ZČU v Plzni – Veřejná archeologie o.s.
Archeologie pro budoucnost
Nečtiny – školící středisko ZČU
základní informace: DOC
pozvánka: DOC
přihláška: DOC
program: PDF
20.-22.11.2013
14. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR
konferenční sál Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec
více informací
27.-28.11.2013
Archeologie & Antropologie: studium archaické kultury a společnosti
Národní muzeum – ARÚP
Nová budova Národního muzea, Praha
pozvánka: PDF
přihláška: DOC
program: PDF
28.11.2013
Graben, Entdecken, Sammeln
Národní muzeum – ARÚP
Laienforscher in der Geschichte der Archäologie Österreichs – Innsbruck 2013
28.-29.11.2013
Perspektivy klasické archeologie 2013
Ústav pro klasickou archeologii FF UK
Prezentace doktorských, magisterských i dalších studentských projektů v oblasti klasické archeologie a věd o antickém starověku
Praha (místo konání bude upřesněno)
pozvánka a přihláška: PDF
plakát: PDF
program: PDF
16.-17.12.2013

aktualizováno 10.12.2013

*) tučně = kolize termínů – chcete-li se jim vyhnout, dodávejte včas informace do redakce internetových stránek.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter