výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky

Rada Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště

Požadavky:

 • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 • vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru archeologie;
 • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 • organizační schopnosti a zkušenosti;
 • jazykové znalosti;
 • morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací a stručným rozborem hlavních záměrů a představ o řízení, činnosti a dalším rozvoji ústavu zasílejte písemně nejpozději do 9. března 2012 15:00 na adresu Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., sekretariát, Letenská 4, 118 01 Praha 1.

Obálku označte nápisem „Výběrové řízení“.

Předpokládá se, že při osobním pohovoru uchazeč podrobněji zformuluje svou představu o funkci, o niž se uchází, a o záměrech, které by při jejím výkonu chtěl/a realizovat.

Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.

 

 

 • Print
 • PDF
 • email
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • LinkedIn
 • RSS
 • Twitter