pracoviště: Emeritní pracovník
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 305
e-mail: venclarup.cas.cz
specializace: mladší a pozdní paleolit, neolit a starší pravěká období.


Projekty:
GA404/04/0628 Nejstarší osídlení jižních Čech
GA404/00/0547 Předneolitické osídlení jižních Čech
GA404/97/1086 Osídlení Čech v období mladého paleolitu až mezolitu
978-80-87365-54-0 Prehistory of Bohemia 1. The Palaeolithic and Mesolithic
Projekty:
Nejstarší osídlení jižních Čech (2004-2005, GAČR 404/04/0547), spolunavrhovatel prof. A. Přichystal.

 

Výběr z publikační činnosti:
2004: K interpretacím magdalénienských nálezů z Putimi 1951-52. Archeol. výzkumy  v jižních Čechách 17, 9- 23. České Budějovice.

2004: Dřevěná sakrální architektura a archeologie. In: Sborník k poctě V. Podborskému, 517-524. Brno.

2003: K otázce věrohodnosti archeologických map. In: Sedmdesát neustupných let, 257-271. Plzeň.

1999b: Late Upper and Late Paleolithic in the Czech Republic. Folia Quaternaria 70, Kraków 1999, 289-296.

1999a: Stone Age Warfare. In: J. Carman – A. Harding, eds., Ancient Warfare – Archaeological Prespectives. Sutton Publishing 1999, 57-72, 255 sq.

1998: Možnosti a meze kulturní determinace nálezů štípaných artefaktů v rámci projektu ALRNB, AR 50, 1998, 545- 556.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter