Who was King? Who was not King? The rulers and the ruled in the ancient Near East


Svazek obsahující celkem 12 kapitol vzešel z vědecké konference Who was King? Who was not King? The rulers and the ruled in the ancient Near East, jež se konala v Praze v roce 2010 za účasti mnoha badatelů z České republiky, Německa, Polska, Rakouska a Francie. Publikace se zabývá různými aspekty v čase se měnících společenských struktur, legitimity moci, její vizualizací, případně ztrátou, a ideologiemi na starověkém Předním východu. Kniha pokrývá rozsáhlé období sahající od počátku třetího tisíciletí př. n. l. po pád Babylonu v roce 539 př. n. l.

Obsah ke stažení: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter