• Autor:
Charvát, Petr - Maříková Vlčková, Petra (eds.)
• ISBN:
978-80-87365-37-3
• Vydavatel:
Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2010
• Počet stránek:
xvi, 160 s. s obr.
• Jazyk publikace:
anglicky, německy, francouzsky s res.


Svazek obsahující celkem 12 kapitol vzešel z vědecké konference Who was King? Who was not King? The rulers and the ruled in the ancient Near East, jež se konala v Praze v roce 2010 za účasti mnoha badatelů z České republiky, Německa, Polska, Rakouska a Francie. Publikace se zabývá různými aspekty v čase se měnících společenských struktur, legitimity moci, její vizualizací, případně ztrátou, a ideologiemi na starověkém Předním východu. Kniha pokrývá rozsáhlé období sahající od počátku třetího tisíciletí př. n. l. po pád Babylonu v roce 539 př. n. l.

Obsah ke stažení: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
311,- Kč