Počátky staropaleolitických drobnotvarých industrií v Čechách. Hořešovičky, okres Kladno

16. svazek řady „Archeologické studijní materiály“, kterou Archeologický ústav po 23 letech začal znovu vydávat, přináší detailní zpracování archeologického výzkumu z let 2002-2003. Naleziště v Hořešovičkách přineslo velkou kolekci kamenné štípané industrie (cca 20 000 ks), kterou lze chronologicky řadit do starší fáze starého paleolitu, kulturně pak k přezleticienu. Kromě těchto nálezů bylo na lokalitě objeveno několik sídelních struktur a ohniště. Hořešovičky patří k dalším dokladům osídlení Čech zhruba před 0,75 mil. let.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter