• Autor:
Fridrich, Jan - Sýkorová, Ivana
• ISBN:
80-86124-53-3
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2005
• Počet stránek:
285 s. 127 obr.
• Jazyk publikace:
res. angl.

Publikace je komplexním zpracováním mladoacheuléenského sídliště. Rozlohou a počtem nalezené industrie patří mezi největší naleziště této kultury. Vedle geologické a geomorfologické situace, soupisu nálezů aj. jsou podrobně popsány a analyzovány jednotlivé typy i celé skupiny artefaktů. Připojena je také důkladná morfometrická analýza, prostorové zhodnocení výskytu jednotlivých artefaktů a zařazení všech nálezů do středoevropského kontextu.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
525,- Kč