• Autor:
Beneš, Jaromír – Pokorný, Petr (eds.)
• ISBN:
978-80-7394-026-3, 978-80-86124-72-8
• Vydavatel:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta – Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i.
• Rok vydání:
2008
• Počet stránek:
518 s. s obr.
• Jazyk publikace:
res. angl.

Publikace, do níž přispělo 28 autorů, předvádí metody a výsledky současného bádání o styčných tématech na pomezí archeologie a biologie v České republice. Uvažuje v kategoriích jako je prostor, prostředí, krajina, biotop nebo ekosystém. Jde tedy o ekologii v nejširším smyslu slova. Centrálním tématem je vývoj vzájemného vztahu přírodního a kulturního. Z různých aspektů problematiky jsou nejúplněji zastoupeny archeobotanické discipliny.

 

Ke stažení: obsah (PDF)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
415,- Kč