Bioarcheologie v České republice. Bioarchaeology in the Czech Republic

Publikace, do níž přispělo 28 autorů, předvádí metody a výsledky současného bádání o styčných tématech na pomezí archeologie a biologie v České republice. Uvažuje v kategoriích jako je prostor, prostředí, krajina, biotop nebo ekosystém. Jde tedy o ekologii v nejširším smyslu slova. Centrálním tématem je vývoj vzájemného vztahu přírodního a kulturního. Z různých aspektů problematiky jsou nejúplněji zastoupeny archeobotanické discipliny.

 

Ke stažení: obsah (PDF)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter