• Autor:
Pleinerová, Ivana
• ISBN:
978-80-86124-68-1
• Vydavatel:
Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2007
• Počet stránek:
x+245 s. s obr., tab. a 2 příl.
• Jazyk publikace:
res. čes

Monografie se skládá ze dvou dílů. V prvním je prezentováno germánské sídliště v Březně. Kromě movitého inventáře je práce zaměřena na prvky zástavby (polozemnice, kůlové půdorysy, zásobní jámy) a na strukturu osady. V zástavbě se projevily tři areály – výrobní, skladovací a obytný. Základní sídelní jednotku představuje dvůr, v Březně zastoupený dvakrát. Sídliště lze datovat do 1. pol. 6. stol. po Kr., v absolutních datech nejspíše mezi léta 510-560. Ve druhém díle jsou pojednána soudobá germánská sídliště v Čechách. Jejich malý počet – 18 – odpovídá situaci ve východní části střední Evropy.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
415,- Kč