• Autor:
Drda, Petr – Rybová, Alena
• ISBN:
978-80-86124-85-8
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2008
• Počet stránek:
132 s. s obr., CD s 3D animací
• Jazyk publikace:
Česky s něm. resumé.

Souhrnná publikace rozsáhlého výzkumu vrcholové partie na pozdně halštatském až časně laténském hradišti Závist (střední Čechy), v letech 1963-1989. Rekonstrukce čtyř hlavních stavebních podob, chronologie a interpretace specifického areálu jako sakrálního místa. Vyhodnocení naznačuje zvláštní postavení lokality v rámci území Čech i jeho vazby k okolním i vzdáleným regionům včetně mediteránního světa. Textovou část doplňuje katalog nálezů a 5 apendixů s výsledky přírodovědných analýz (lidské a zvířecí kosti, rostlinné pozůstatky, metalografie). Publikace zahrnuje 3D animaci prvních tří stádií jedinečného architektonického celku. Obsáhlý souhrn v němčině s kompletním překladem interpretační části. Publikace vznikla s podporou Grantové agentury AV ČR.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
653,- Kč