Archeologické výzkumy v jižních Čechách, Supplementum 5 – Gotické kamnové kachle z hradu a zámku v Českém Krumlově

Publikace přináší především vyčerpávající katalog (vč. detailních technologických informací, obsáhlých ikonografických popisů a kompletních vyobrazení) rozsáhlé a ikonograficky velmi zajímavé kolekce gotických kamnových kachlů z areálu hradu a zámku v Českém Krumlově. Řadu poznatků se podařilo získat i ke způsobu výroby a používání kachlů – kachlových kamen. Důležité jsou také informace o způsobu zpracování celého souboru. I přes svoji nekompletnost (větší část souboru byla skartována již v době nálezu – v r. 1918) patří celý soubor počtem dochovaných zlomků kachlů, ikonografickým bohatstvím (102 motivy) i zajímavostí použitých námětů k největším a nejdůležitějším souborům tohoto druhu ve střední Evropě.

Cena: 190,- Kč (na tuto publikaci není poskytována žádná sleva)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter