Sborník příspěvků přednesených na konferenci uspořádané u příležitosti výstavy Aleše Veselého na téma „Hora hor“

Sborník obsahuje deset příspěvků přednesených na mezioborovém kolokviu u příležitosti výstavy „Hora hor“ výtvarníka Aleše Veselého uspořádané v r. 2003 Židovským muzeem v Praze. Všechny se týkají různých aspektů (posvátné) hory v nejrůznějších kulturách světa z hlediska archeologie, dějin umění, religionistiky a historie.

Obsah ke stažení: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter