My Things Changed Things

Svazek obsahuje celkem 27 kapitol věnovaných společenskému vývoji a kulturním aspektům kontaktů v pravěku, starověku, středověku i s přesahem do moderní doby. Jednotlivé kapitoly jsou rozděleny chronologicky a tematicky do tří okruhů, které pokrývají časový úsek od pravěku do dvacátých let 20. století ve Středomoří a střední Evropě.

 

Obsah ke stažení: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter