• Autor:
Zápotocká, Marie
• ISBN:
978-80-87365-25-0
• Vydavatel:
Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2010
• Počet stránek:
255 s. textu, 102 tabulek
• Jazyk publikace:
německy

Práce je rozdělena do pěti kapitol. Základ tvoří kap. 2 – Severozápadní Čechy – region Litoměřicko. V ní jsou presentovány neolitické nálezy z jednoho z nejbohatších sídelních regionů v Čechách: přehledně osídlení kultury s keramikou lineární a ojedinělé nálezy kamenné industrie, detailně kultury s keramikou vypíchanou a pozdně lengyelskou. Materiálová část se skládá ze seznamu a popisu lokalit, tabelace a obrazové dokumentace všech dostupných nálezů. Rozbor se věnuje hodnocení nálezového stavu, vztahu osídlení k přírodnímu prostředí, sídelním strukturám (dělení na mikroregiony, areály a mikroareály), datování nálezů a vývoji neolitických kultur v daném regionu. Kap. 3 – neolitické sídelní regiony v Čechách – význam a postavení Litoměřicka v rámci osídlení celých Čech. Kap. 4 – Čechy v době kultury s keramikou vypíchanou – otázka vzniku, šíření i zániku jmenované kultury v Čechách. Kap. 5 – Střední Evropa v době kulturních skupin s keramikou zdobenou vpichy – srovnání vývoje v Čechách s ostatními oblastmi rozšíření kultury s vypíchanou keramikou.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
311,- Kč