• Autor:
Květina Petr - Pavlů, Ivan
• ISBN:
978-80-86124-67-4
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2007
• Počet stránek:
79 s. s obr. a tab. + CD
• Jazyk publikace:
česky a anglicky

Publikace shrnuje metody a dokumentaci, které byly uplatněny při zpracování a vyhodnocování archeologického materiálu z neolitické lokality Bylany u Kutné Hory. Předkládá velký soubor informací o vlastních archeologických pramenech a jejich formálních, symbolických i prostorových vlastnostech. Za dobu čtyřiceti let trvání archeologického výzkumu v Bylanech se těchto informací podařilo shromáždit obrovské množství, a proto se ukázalo potřebné vytvořit centrální systém umožňující efektivní využití evidovaných dat. To by měla splňovat tato metadatová příručka spolu s kompaktní sestavou zahrnující databázi, obrazovou dokumentaci a mapu GIS, které jsou publikovány na přiloženém digitálním nosiči dat.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
228,- Kč