nutno doplnit

.

stáhnout PDF (rok 2009)
DOC (rok 2009)
MS Word zip (rok 2009)
PDF (do roku 2008)
MS Word (do roku 2008, 430kB)
MS Word zip (50kB)
jak vyplnit: 1. Po stažení souboru (*.zip) do Vašeho počítače soubor rozbalte pomocí programu WinZip (lze získat na stránkách).
2. Otevřete formulář dvojitým kliknutím na ikonu souboru.
3. Vyplňte formulář (obsahový návod: publikace ARCHIV 3.0. Uživatelská příručka, autoři M. Kuna a D. Křivánková, Praha 2006).
4. Uložte formulář jako soubor MSWord s příponou .doc, přičemž zvolte libovolný název do dvaceti znaků bez české diakritiky.
5. Každý formulář by měl mít jiný název. V názvu by se měl objevit rok výzkumu a pořadové číslo. Příklad: Hustopece99_1; Kladno_2000a.
6. Soubor(y) pošlete do ARÚP buď (a) vytištěné, nebo (b) jako připojený(é) soubor(y) k e-mailové zprávě na adresu archiv@arup.cas.cz
Poznámka: Při vyplňování narazíte v rubrikách i na zaškrtávací políčka. V těchto případech jednou klikněte na políčko, které chcete zaškrtnout.
U rubrik PODNĚT, DRUH AKCE a ANALÝZY je rozbalovací menu, z nějž kliknutím vyberete odpovídající položku. V případě potřeby nás kontaktujte písemně, e-mailem, v naléhavých případech telefonicky (Inng. Dana Křivánková; email: krivankova@arup.cas.cz; tel.: 257014410)
kam poslat: e-mailem: archiv@arup.cas.cz nebo popelarova@up.npu.cz
- pouze pokud jde o území kulturních památek, národních kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón
nebo
poštou: Mgr. Libuše Haišmanová
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Oddělení prostorové archeologie
Letenská 4
118 01 Praha1
nebo poštou:
Národní památkový ústav, ústřední pracovište
Mgr. Pavla Popelářová
Valdštejnské nám. 3
118 01 Praha 1 – Malá Strana

.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter