• Autor:
Mařík, Jan
• ISBN:
978-80-7308-270-3, 978-80-86124-96-4
• Vydavatel:
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
• Rok vydání:
2009
• Počet stránek:
283 s. s obr. a tab
• Jazyk publikace:
angl. resumé

Práce shrnuje výsledky archeologických výzkumů vně opevněného areálu raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou, trvajících více než jedno století. Podává přehled nálezových situací a nálezů hmotné kultury, klíčových pro vývoj lokality. Na základě archeologické analýzy a rekonstrukce životního prostředí vycházející z paleobotanických výzkumů byly vymezeny oblasti významné pro ekonomiku tohoto raně středověkého centra a studovány jeho vztahy se zázemím.

 

Obsah ke stažení: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
207,- Kč