Mediaevalia archaeologica I. / Praha – Wroclaw

Vznik předkládaného svazku souvisel s přesvědčením o užitečnosti tématicky zaměřených sborníků archeologie středověku. Dnešní rozsáhlá publikační činnost naší specializace se totiž rozbíhá nejrůznějšími směry a jen obtížně nachází koncentraci nezbytnou k soustavnějšímu řešení naléhavých témat. MAR budeme vydávat samostatně, s volnou periodicitou, závislou na našich odborných i finančních možnostech. Hlavní téma MAR 1 a 2 se nazývá Středověké město a jeho region a odpovídá tím zároveň projektu řešenému od roku 1998 v několika českých a moravských institucích. Od počátků jsme kladli důraz na srovnávací přístupy, směřující mj. k běžnému srovnávacímu studiu českého, moravského a slezského prostředí. Jedním z kroků tímto směrem se stalo kolokvium Praha – Wrocław uspořádané v roce 1998 v pražském Archeologickém ústavu AV ČR. MAR navazuje z podstatné části právě na toto kolokvium. Přináší jednak texty vzniklé přímo pro toto setkání, jednak příspěvky rozvinuté do důkladněji založených článků či studií.

 

(PDF) Mediaevalia archaeologica I. – obsah

(ZIP) Mediaevalia archaeologica I. – obsah

(PDF) Mediaevalia archaeologica I. – celé číslo

(ZIP) Mediaevalia archaeologica I. – celé číslo

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter