konference 2012

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádané v r. 2012

.

Název – zkratka
Organizátor
Téma
Místo konání, poznámka
Datum *)
8. konference environmentální archeologie
Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ARU AV ČR Praha, v.v.i. Zemědělství pohledem environmentální archeologie Praha-Suchdol, Česká zemědělská univerzita
program (PDF)
pozvánka (PDF)
pozvánka (DOC)
01.–03.02.2012
Fünfter Archäologischer Workshop für junge Wissenschaftler/Innen
Archäologisches Institut, Universität Hamburg
Naturwissenschaftliche Analysen vor- und frühgeschichtlicher Keramik: Methoden, Anwendungsbereiche, Auswertungsmöglichkeiten
Archäologisches Institut, Universität Hamburg
pozvánka (PDF)
program (PDF)
04.02.2012
Pohřební ritus
Oddělení prehistorie Západočeského muzea v Plzni
Pohřbívání pod mohylami
hlavní budova Západočeského muzea v Plzni
pozvánka (PDF)
pozvánka (DOCX)
program (PDF)
15.–17.02.2012
OAN XII
Katedra blízkovýchodních studií, FF ZČU
Orientalia Antiqua Nova XII
Plzeň
program (PDF)
pozvánka:DOC, PDF
prihláška:DOC, PDF
22.–23.03.2012
Forum Archaeologiae Post-Mediaevalis
ARCHAIA Praha o. p. s. Sociální status a jeho projevy v hmotné kultuře novověku / Social status and its manifestations in the material culture of the Modern period Praha
pozvánka: DOC, PDF
invitation: DOC, PDF
03.–04.04.2012
54. výroční setkání společnosti
Hugo Obermaier-Gesellschaft Toulouse
více informací
10.–14.04.2012
20. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung e.V.
Archäologisches Landesmuseum Brandenburg Brandenburg an der Havel
pozvánka (PDF)
16.-19.04.2012
Archeologické výzkumy v Čechách
Česká archeologická společnost přednáškový sál nové budovy Národního muzea
pozvánka (PDF)
program kolokvia (PDF)
17.-18.04.2012
Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její naplňování v České republice
NPÚ, Český národní komitét ICOMOS, NM Václavské náměstí, Nová budova Národního muzea, 9:30
pozvánka a program (PDF)
18.04.2012
Interdisciplinary Academic Circle of the Middle Ages Enthusiasts
University of Wroclaw Wroclaw, Polsko
informace na Facebooku
více informací: medievalmeetings@wp.pl
20.-21.04.2012
Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2011
Muzeum města Brna a Archaia Brno o.p.s. Brno, hrad Špilberk
pozvánka (PDF)
program kolokvia (PDF)
25.-26.04.2012
Kolokvium k egejské archeologii
Ústav pro klasickou archeologii FF UK „… A hučící šumělo moře“ Egejská archeologie hlavní budova FF UK, Nám. JAna Palacha 2, místnost č. 104
pozvánka (PDF)
03.05.2012
Dokumentace, interpretace a prezentace raně středověkých archeologických lokalit
ARUP, CEC – Francia Media, Pamiatkový úrad SR Kopčany, Žrebčín, kostel sv. Margity
zvací dopis (PDF)
program (PDF)
04.-05.05.2012
9th International Meeting of Archaeological Film
AGON – Italian Cultural Institute of Athens Athény, Greek Cinema Archive
více informací
program (PDF)
07.-13.05.2012
Historic and Prehistoric Iron Smelting and Processing Wokshop / Workshop historické a prehistorické tavby železa a jeho zpracování
Technické muzeum v Brně, Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i., Archaia Brno, o.p.s. Experimentální tavby v replikách slovanských pecí a kovářské zpracování železa Stará huť u Adamova
pozvánka (PDF)
09.-11.05.2012
Vyhlídky na věčnost
Labrys, o.p.s., Sdružení pro Vízmburk, o.s., NPÚ ÚOP v Josefově Výzkum, ochrana a prezentace torzální architektury Zlič u České Skalice
závazná přihláška: DOCX, PDF
témata konference (PDF)
1. cirkulář (PDF)
předběžný program (PDF)
09.-11.05.2012
13. mezinárodní konference Kelti 2012
Archeologický ústav SAV Nitra Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku Zámek Smolenice, Slovensko
pozvánka: DOC, PDF
Einladung: DOC, PDF
13.-16.05.2012
PPA 11
KAR FF ZČU v Plzni, ARUP, Národní památkový ústav Počítačová podpora v archeologii 11 Loket nad Ohří
pozvánka (PDF)
přihláška (DOC)
23.-25.05.2012
Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu
Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Moravská Třebová
pozvánka (PDF)
23.-25.05.2012
81. Verbandstagung
West- und Süddeutscher Verband für Altertumsforschung e.V. Friedrichshafen
pozvánka (PDF)
29.5.–02.06.2012
FUMA XI
ARCHAIA Brno o.p.s. Forum Urbes Medii Aevi XI. Město a hrad, hrad a město Vitoraz (Weitra)
pozvánka (PDF)
nabídka ubytování (PDF)
více informací
06.–08.06.2012
22. pracovní setkání
Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy/Horní Rakousko Člověk a voda (Studně, cisterny, prameny, zásobárny vody, trativody, lodě, přístaviště, mosty, říční niva) Mondsee, Seewalchen, St. Georgen im Attergau (Horní Rakousko)
pozvánka (PDF)
20.–23.06.2012
Archeologické výzkumy a pedagogická prezentace v muzeu
Museum der Westlausitz Kamenz – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Život před 1800 lety – po stopách Germánů Česká Lípa
pozvánka (PDF)
20.–22.06.2012
Disasters, Catastrophes and the Ends of the World in Sources
Department of Archaeology and Anthropology, Faculty of History, Pułtusk Academy of Humanities Pułtusk, Polsko
více informací: Joanna Popielska-Grzybowska (joannapopielskag@hotmail.com) nebo Bożena Józefów-Czerwińska (bozenajozefow@hotmail.com)
25.–27.06.2012
workshop k problematice středověkého hornictví
ARUP – Landesamt für Archäologie Kutná Hora, základna Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. (Hloušecká 609)
pozvánka a program
17.07.2012
The Eighteenth Annual Meeting of the European Association of Archaeologists
University of Helsinki, the National Board of Antiquities, the Finnish Antiquarian Society and the Archaeological Society of Finland University of Helsinky, Finsko
Call for papers (PDF)
více informací
29.08.–01.09.2012
Mezinárodní numismatická konference
FÚ AVČR, Praha, v.v.i. – CMS – Národní muzeum – ČM Nálezy mincí od antiky po raný novověk (III) Český Krumlov
pozvánka (PDF)
přihláška (PDF)
11.–14.09.2012
Doklady vápenných technologií a vápenných hmot na archeologických nalezištích
ARU AVČR, Praha, v.v.i. – Národní technické muzeum – ARCCHIP Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
program (PDF)
13.09.2012
2nd Würzburger Loess Symposium
Universität Würzburg Palaeolandscapes of Middle and Late Pleistocene Würzburg
program (PDF)
15.09.2012
36. Hauptversammlung der DEUQUA
DEUQUA Umwelt – Mensch – Georisiken im Quartär Bayreuth, Universität Bayreuth
více informací
program kolokvia
16.–20.09.2012
44. ročník mezinárodní konference archeologie středověku
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., Muzeum Těšínska Hmotná kultura českých zemí 10.-13. století v středoevropských souvislostech Český Těšín, kulturní a společenské středisko Střelnice
pozvánka: PDF
přihláška: DOC, PDF
více informací: DOC, PDF
17.–21.09.2012
2nd Annual ESHE Meeting
European Society for the study of Human Evolution Bordeaux, University of Montesquieu
více informací
21.–22.09.2012
Internationale Tagungen in Mikulčice 2012 (ITM 2012)
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., Archäologisches Landesmuseum Schleswig, GWZO Leipzig Usus aquarum – Wasser und Wasserbauten im Leben der frühmittelalterlichen Gesellschaften Mitteleuropas Mikulčice 24.–26.09.2012
45. Internationales Symposium Keramikforschung
Badisches Landesmuseum Karlsruhe Blick nach Westen. Keramik in Baden und im Elsass Badisches Landesmuseum Karlsruhe
pozvánka a přihláška (PDF)
24.–28.09.2012
Argenti fossores et alii
Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek)
základní informace: PDF, DOC
říjen 2012
VIII. Protohistorická konference
Univerzita Palackého v Olomouci a Archeologický ústav AVČR Brno, v.v.i.
Římské a germánské spony ve střední Evropě
Univerzita Palackého, Olomouc
pozvánka (DOC)
přihláška (DOC)
02.-05.10.2012
The 9th SKAM Workshop
ústav Anthropos, Moravské zemské muzeum
Lithic Raw Materials – phenomena of the Stone Age
Brno, Dietrichsteinský palác MZM
více informací
08.-11.10.2012
Salzmünde – rule or exception?
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt – Landesmuseum für Vorgeschichte
Halle
více informací
program (PDF)
call for papers: Deutsch, English(PDF)
18.-20.10.2012
Theory and Method in the Prehistoric Archaeology of Central Europe
MU Brno, ARUP, ZČU, regionální muzeum Mikulov
24.-26.10.2012
4th International Euro-Mediterranean Conference – EUROMED 2012
Evropská komise, Europeana
International Conference on Cultural Heritage
29.10.-03.11.2012
Václav Wagner (1893-1962)
ICOMOS, NPÚ
13.00-16.30, přednáškový sál NPÚ, Praha, Na Perštýně 12/356
pozvánka a program: PDF
30.10.2012
11. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, 110 00 Praha 1
pozvánka (PDF)
program (PDF)
31.10.-02.11.2012
3. studentská vědecká konference
ZČU Plzeň
Konstruování minulosti
přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2
více informací
pozvánka (PDF)
přihláška (DOC)
01.-02.11.2012
Archeologie a veřejnost 6/2012
Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF-UK Praha – VEŘEJNÁ ARCHEOLOGIE o.s.
Archeologie – přátelská nebo děsivá?
Mělník
pozvánka: PDF, DOC
přihláška: PDF, DOC
07.-09.11.2012
Rekonstrukce a experiment v archeologii
Villa Nova Uhřínov
„Chata Na potoce“ v Deštném v Orlických horách
zvací dopis a přihláška: DOCX, PDF
16.-18.11.2012
Encounters with Cultural Heritage
Wrocław Centre for Technology Transfer, Technical University of Wrocław – Institute of the History of Art and Institute of History of University of Wrocław
Digital Representation of the Artefact – methods, reliability, sustainability
19.-20.11.2012
Mezinárodní odborné kolokvium 2012
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Národní kulturní památka Slovanské hradiště v Mikulčicích a kostel Svaté Markéty Antiochijské v Kopčanech: Památka světové hodnoty na seznam světového dědictví UNESCO
Hodonín
pozvánka: DOC, PDF
přihláška: DOC, PDF
předběžný program: DOC, PDF
27.-29.11.2012
Perspektivy klasické archeologie 2012
Ústav pro klasickou archeologii FF UK
Prezentace doktorských, magisterských i dalších studentských projektů v oblasti klasické archeologie a věd o antickém starověku
Ústav pro klasickou archeologii FF UK, Celetná 20, místnost 343
program (PDF)
pozvánka: DOC, PDF
10.-11.12.2012

 

aktualizováno: 21.11.2012

*) tučně = kolize termínů – chcete-li se jim vyhnout, dodávejte včas informace do redakce internetových stránek

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter