Burg – Vorburg – Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Internationale Tagungen in Mikulčice VII

Sborník z mezinárodní konference konané v Mikulčicích, 21.-23.5.2007. Hlavním tématem je problematika „vedlejších“ areálů (předhradí, suburbií) raně středověkých mocenských center. Svazek obsahuje příspěvky k poznání charakteru, funkcí, hospodářské a sociální struktury těchto areálů. Řeší otázky terminologické.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter