• Autor:
Vencl, Slavomil (ed.)
• ISBN:
80-86124-63-0
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2006
• Počet stránek:
475 s. s obr., 28 s. barevných příloh
• Jazyk publikace:
Česky, res. angl. a něm.

Kniha představuje prvé souborné zpracování předneolitického osídlení jižních Čech. Soupis pramenů (S. Vencl, J. Michálek, J. Fröhlich) obsahuje na 700 lokalit ze 246 katastrů v 8 okresech býv. Jihočeského kraje. V důsledku extrémní intenzity postdepozičních procesů se tam dochovaly intaktní situace pouze v období od magdalénienu až do mesolitu; starší osídlení dokládají nečetné nálezy izolovaných artefaktů. Kniha obsahuje kapitolu o přírodním kontextu předneolitického osídlení (I. Horáček, P. Pokorný) a kapitolu o kamenných surovinách štípané industrie (A. Přichystal).

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
580,- Kč