• Autor:
Nechvátal, Bořivoj et al.
• ISBN:
978-80-87365-23-6
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR Praha v.v.i.
• Rok vydání:
2009
• Počet stránek:
432 s. s obr. a tab
• Jazyk publikace:
angl. a něm. resumé

Komplexní zpracování starého a nového výzkumu obou lokalit. Práce navazuje na knihu B. Nechvátal, Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Archeologický výzkum, Praha 2004.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
456,- Kč