• Autor:
Salač, Vladimír – Bemmann, Jan (eds.)
• ISBN:
978-80-87365-20-5; 978-3-936490-30-9
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR Praha v.v.i. – Bonn: Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
• Rok vydání:
2009
• Počet stránek:
594 s. s obr
• Jazyk publikace:
něm. a angl.

Publikace představuje sborník příspěvků, které odezněly v roce 2006 na stejnojmenné mezinárodní konferenci v Roztokách u Křivoklátu, uspořádané Archeologickým ústavem Praha, v.v.i. Setkání se konalo u příležitosti dvoutisíciletého výročí římského vojenského tažení proti markomanskému králi Marobudovi. Tato vojenská akce je považována za nejstarší jednoznačně datovanou událost vztahující se k českému území. Cílem konference i vydaného sborníku bylo zmapovat situaci ve střední Evropě v době Marobudově, tedy zhruba na přelomu letopočtu. Kniha obsahuje 29 příspěvků archeologů, historiků starověku a numismatiků a shrnuje poznatky o historické i archeologické situaci v prostoru od Alp po Baltské moře a od Karpatské kotliny po moře Severní. Obzvláště příspěvky historiků se věnují i situaci v římské říši v augustovském a tiberiovském období.

 

Ke stažení: obsah (PDF)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
1166,- Kč