Mitteleuropa zur Zeit Marbods

Publikace představuje sborník příspěvků, které odezněly v roce 2006 na stejnojmenné mezinárodní konferenci v Roztokách u Křivoklátu, uspořádané Archeologickým ústavem Praha, v.v.i. Setkání se konalo u příležitosti dvoutisíciletého výročí římského vojenského tažení proti markomanskému králi Marobudovi. Tato vojenská akce je považována za nejstarší jednoznačně datovanou událost vztahující se k českému území. Cílem konference i vydaného sborníku bylo zmapovat situaci ve střední Evropě v době Marobudově, tedy zhruba na přelomu letopočtu. Kniha obsahuje 29 příspěvků archeologů, historiků starověku a numismatiků a shrnuje poznatky o historické i archeologické situaci v prostoru od Alp po Baltské moře a od Karpatské kotliny po moře Severní. Obzvláště příspěvky historiků se věnují i situaci v římské říši v augustovském a tiberiovském období.

 

Ke stažení: obsah (PDF)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter