• Autor:
Pavlů, Ivan
• ISBN:
978-80-87365-22-9
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
reprint CD 2009
• Počet stránek:
340 s. s obr. a mapami
• Jazyk publikace:
res. čes.

Komplexní analýza jednotlivých druhů movitých i nemovitých artefaktů, jejíž společný rámec tvoří použité schéma situační analýzy, rozlišující svět fyzických skutečností od světů subjektivních zkušeností a objektivních teorií. Jako artefakt jsou pojednány nejen kamenné nástroje a keramika, ale také půdorysy domů a celé sídliště. Protože však archeologické nálezy z neolitických sídlišť představují jen odpad z původní živé kultury, jsou struktury těchto nálezů v různých archeologických kontextech deformovány blíže nespecifikovatelnými destruktivními procesy. Interpretace výsledků analýzy v pojmech živé kultury má za úkol překlenout právě toto zkreslení archeologických dat.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
150,- Kč