Iron in archaeology: the European bloomery smelters

Svod hmotných pramenů k nejstarším dějinám metalurgie železa od počátků tzv. přímé výroby do zavádění prvních vysokých pecí. Objev metalurgie železa a jeho rozšíření, výrobní okrsky, hutě, suroviny a jejich úprava, metalurgická zařízení, produkty, odpad. Nástin dějin železářství do vrcholného středověku.

PDF publikace se připravuje.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter