• Autor:
Pleiner, Radomír
• ISBN:
80-86124-62-2
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2006
• Počet stránek:
384 s. se 76 obr. a 39 tab.
• Jazyk publikace:
Anglicky

Syntéza poznatků o nejstarším kovářském řemesle v Evropě ve světle mezioborového přístupu, tj. z hlediska historie, archeologie a nauky o materiálech (kovy). Pojednány jsou počátky železa, nástroje, kovářské operace, kovárny a jejich zařízení, jakož i vliv tohoto technického kovu na dějiny lidstva.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
786,- Kč