Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 2

Publikace podává přehled o sídlišti na levém břehu řeky Lužnice od 13. do počátku 15. stol., které se postupně vyvinulo do podoby řemeslnického předměstí středověkého města Sezimova Ústí. Archeologická situace zjištěná výzkumy v letech 1962 až 1988 je popsána v tzv. sídlištních horizontech, rámcově rozdělených do 13. stol., 1. poloviny 14. stol. a 2. poloviny 14. až počátku 15. stol. Následující historicko-archeologické hodnocení pojednává o celkovém vývoji sídliště až do jeho zániku v roce 1420. Závěrečná kapitola shrnuje obecné poznatky o řemeslnickém zázemí středověkého města.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter