Počátky raného středověku v Čechách

Publikace shrnuje výsledky archeologického výzkumu v Roztokách u Prahy, kde bylo v letech 1980-1989 objeveno množství nálezů z nejstarší fáze raného středověku – 6. a 7. stol., tj. období spojovaného s příchodem prvních Slovanů do střední Evropy. Mimořádně velký počet obydlí kultury tzv. pražského typu a jejich nezvyklé umístění na dně kaňonovitého údolí představuje jev v Čechách dosud neznámý a zatím obtížně vysvětlitelný. V následujícím období se tato osada přemístila do hradiště Zámka na protějším břehu Vltavy.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter