pracoviště: Oddělení záchraných výzkumů
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 348
e-mail: macalovaarup.cas.cz
specializace: Časná a starší doba římská, zejména plaňanský horizont. Zajišťování a vedení terénních archeologických výzkumů


Výzkumy:
27215 Praha-Dolní Břežany
711068 Praha-Bubeneč, ulice Ve struhách 95
- Praha – Horní a Dolní Počernice


Projekty:
14-36938G Středověká populace v centru a na venkově. Archeologie, bioarcheologie a genetika na pohřebištích Pražského hradu, středních a východních Čech
- Discovering the Archaeologist of Europe 2012-14 – Zkoumání evropské archeologické komunity 2012-14
Vzdělání:
- 2003 – 2005: ZČU v Plzni, Fakulta filozofická, obor Archeologie. Téma diplomové práce: Problematika osídlení české kotliny na přelomu doby laténské a doby římské. Dosažený titul: Mgr.
- 2000 – 2003: ZČU v Plzni, Fakulta humanitních studií, obor Archeologie. Téma bakalářské práce: Hroby se zbraněmi a potencionálními zbraněmi v době halštatské a laténské. Dosažený titul: Bc.

*

Vedení terénních archeologických výzkumů:
- 2012 – 2015 ZAV Dolní Břežany, projekt výstavby laserového centra ELI a HILASE. Polykulturní pravěká lokalita.
- 2014 – ZAV Praha 12 – Komořany. Polykulturní pravěká lokalita
- 2014 – ZAV Praha 10 – Hostivař, projekt „Hostivařské zahrady“. Polykulturní pravěká lokalita.
- 2013 – ZAV Zápy „RD p. Bendy“. Polykulturní pravěké sídliště a pohřebiště.
- 2011 – 2012 – ZAV Praha 5 – Slivenec, projekt výstavby MŠ. Polykulturní pravěká lokalita.
- 2011 – ZAV Roztoky Žalov „Na Panenské“. Pravěká a raně středověká lokalita.
- 2011 – účast na vedení ZAV polykulturní pravěké lokality v Praze – Bubenči
- 2010- ZAV Praha 8 – Dolní Chabry „Do Rybníčků“
- 2009 – ZAV Praha – Černý Most, revitalizace rybníku Martiňák. Sídliště ze starší doby římské.
- 2008 – ZAV Praha – Černý Most, „Golf resort Black Bridge“ Polykulturní pravěká a středověká lokalita

*

Popularizační činnost:
- Naučná stezka v Dolních Chabrech.
- Příprava a realizace naučné stezky a informačního centra v Dolních Břežanech.

*

Bibliografie:

Frolík, J. – Mácalová, M. 2014: Discovering the Archaeologists 2012-14. Zpráva za Českou republiku. [Discovering the Archaeologists 2012-14. Report about Czech Republic. Elektronický dokument. Praha : Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2014.
Česká verze. Anglická verze (PDF).

Mácalová, M. 2014: Další etapa záchranného archeologického výzkumu na polykulturní lokalitě Dolní Břežany (okr. Praha – západ), Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 93, – (2014).

Mácalová, M. 2014: Nález parohového „šperku“ na polykulturním sídlišti v Dolních Břežanech. (The antler „jewel“ from polycultural site in Dolni Brezany.), Archeologie západních Čech. Roč. 2014, č. 7 (2014), s. 39-45.

Mácalová, M – Frolík, J. 2014: Germánské sídliště na lokalitě Praha 18 – Letňany. (The Germanic site at Prague 18 – Letňany), Sociální diferenciace barbarských komunit ve světle nových hrobových a sběrových nálezů (Archeologie barbarů 2011). Spisy Archeologického ústavu AVČR Brno 44, (2014), s. 239 – 249.

Mácalová, M. – Unger, J. 2014: Záchranný archeologický výzkum na lokalitě Zápy (okr. Praha – východ), Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 93, – (2014).

Mácalová, M. – Frolík, J. 2013: Výzkum na polykulturní lokalitě v Dolních Břežanech, Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 89, – (2013), s. 10-11.

Mácalová, M. – Frolík, J. 2012: Výzkum pravěkého sídliště v Praze 5 – Slivenci, Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 85, – (2012), s. 6.

Frolík, J. – Mácalová, M. – Zadák, J. 2011: Nález michelsberské nádoby na polykulturním sídlišti v Praze 9 – Černém Mostě. (A find of Michelsberg pottery at the multi-period site of Prague 9 – Černý Most.), Archeologie ve středních Čechách. Roč. 15, č. 1 (2011), s. 93-100.

Frolík, J. – Mácalová, M. 2011: Záchranný archeologický výzkum pravěkého sídliště v Dolních Chabrech (Praha 8), Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 81, – (2011), s. 6.

Mácalová, M. – Frolík, J. 2011: Bylanské sídliště na polykulturní lokalitě v Praze 9 – Černém Mostě. (The settlement of Bylany culture on multicomponent site in Prague 9 – Černý Most (Black Bridge), Podbrdsko. Misc. 2, – (2011), s. 137-156.

Frolík, J. – Mácalová, M. 2009: Záchranný archeologický výzkum při stavbě golfového hřiště na Černém Mostě (Praha 9), Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 75, – (2009), s. 12-13.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter