Železo a sídla: region Říčanska
• Řešitel:
PhDr. Natálie Venclová, DrSc.
• identifikační číslo:
GA404/02/0757
• Rok realizace:
2002 - 2004
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
pravěk - sídliště - technologie - Čechy
 
 
 

Cílem projektu je integrace dat získaných výzkumem pravěké výroby, zejména hutnictví, a sídelních aktivit. Tyto aspekty lidské činnosti bývají ke škodě věci studovány odděleně, ačkoli teprve společně vyhodnocené výsledky bádání v oboru pravěké technologie a sídelní archeologie, spolu se studiem jejich přírodního a krajinného kontextu, skládají smysluplný obraz sídelní struktury a ekonomiky v pravěku. Propojení dat i metodických postupů obou oborů umožňuje zvolené pracovní území Říčanska s doklady železářské výroby a zároveň s významnými, většinou ještě nezpracovanými sídlištními soubory laténského a římského období. Analýza obytných a výrobních komponent ověří tezi, že důvodem kolonizace pracovního území v uvedených obdobích byly především zdroje železa.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter