DATABÁZE ASEP – automatizovaný systém evidence publikací
  • roční publikační činnost vědeckých pracovníků, bibliografie ústavů AV ČR od roku 1993

 

 

Garantem pro zpracování publikační činnosti v bázi ASEP je Mgr. Lada Šlesingerová

slesingerova@arup.cas.cz

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter