Zveřejňování dat v archeologii – pracovní kolokvium

27.04.2017
 

Dne 20. dubna 2017 se v NPÚ Praha uskutečnilo pracovní kolokvium na téma zveřejňování informací z archeologických terénních výzkumů odborné i širší veřejnosti. Hovořilo se zejména o otázkách zveřejňování poloh archeologických lokalit a výzkumů a zpřístupňování původní terénní dokumentace (nálezových zpráv, fotografií, plánů, leteckých snímků) prostřednictvím webové aplikace.

 

zemřel doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc.

24.04.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si s hlubokou lítostí dovoluje oznámit, že dne 4. dubna 2017 opustil řady české archeologické komunity doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc.

konference 2017

19.04.2017

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2017

nová publikace: Březinová – Kohout a kol.: Středověké textilní a barvířské technologie

11.04.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. oznamuje, že vyšla nová publikace H. Březinové – D. Kohout a kol.: Středověké textilní a barvířské technologie. Soubor textilních fragmentů z odpadních vrstev z Nového Města pražského.