konference 2018

11.07.2018
 

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2018

 

výběrové řízení na pozici archeolog/ archeoložka v oblasti digital humanities

27.06.2018

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. – Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny, přijme pracovníka na pracovní pozici: archeolog / archeoložka v oblasti digital humanities.

letní provoz knihovny

12.06.2018

V letních měsících bude knihovna uzavřena pro veřejnost v následujících termínech: od 2.7. do 4.7.2018 a pak od 16.7. do 12.8.2018.

Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy

12.06.2018

Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy, podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči můžete nově oznámit on-line.