konference 2016

22.07.2016
 

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2016

 

výstava Dedičstvo Karola Veľkého v Bratislavě

14.06.2016

Výstava Dědictví Karla Velikého, kterou loni uspořádal Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. v Praze v prostorách Starého královského paláce na Pražském hradě, byla převzata do Bratislavy jako projekt uskutečněný v rámci slovenského předsednictví EU. Vedle Památkového úřadu Slovenské republiky se na výstavě podílí Slovenské národní muzeum-Historické muzeum a Archeologický ústav SAV.

dodávka rentgenového systému pro nedestruktivní inspekci různorodých materiálů

10.06.2016

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. zadává veřejnou zakázku v otevřeném řízení s názvem: Dodávka rentgenového systému pro nedestruktivní inspekci různorodých materiálů (kovy, slitiny, keramika, kosti) s automatickým provozem dle nastavitelných parametrů

Cena Jana Rulfa

06.06.2016

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vypisuje 9. ročník soutěže o Cenu Jana Rulfa pro nejlepší práci v oboru archeologie.

Soutěž je určena mladým autorům. Návrh na zařazení práce do soutěže podává autor (autorský kolektiv) nebo jakýkoli jiný odborný navrhovatel. Pokud práci nepřihlásí sám autor (autorský kolektiv), vyžádá si ředitel ústavu jeho souhlas s účastí v soutěži.