přednáška Dr. V. Heyda, 4.11. 2014

21.10.2014
 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku dr. V. Heyda na téma New Perspectives on Yamnaya and Corded Ware in Archaeology and Sciences. Přednáška se uskuteční 4. listopadu 2014 od 14:00 hod. v knihovně ARÚP.

 

vyhlášení výběrového řízení na pozici geoarcheologa

21.10.2014

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici

vědecký pracovník – geoarcheolog

Týden vědy a techniky 2014

17.10.2014

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. pořádá v rámci čtrnáctého ročníku festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd ČR (www.tydenvedy.cz) – DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a VEŘEJNOU PŘEDNÁŠKU.

vyhlášení výběrového řízení na pozici vědeckého pracovníka

16.10.2014

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici:

vědecký pracovník – specializace: archeologie raného středověku