konference 2015

22.01.2015
 

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2015

 

úmrtí prof. PhDr. Radomíra Pleinera, DrSc.

20.01.2015

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si s hlubokou lítostí dovoluje oznámit, že v úterý 13. ledna 2015 zemřel jeho dlouholetý pracovník prof. PhDr. Radomír Pleiner, DrSc.

Archeologické rozhledy 2014/04

16.01.2015

Právě vyšlo nové číslo Archeologických rozhledů – 2014/04: obsah a abstrakta (PDF).

hroby „knížat“ ze starší doby železné v Praze – Letňanech

16.01.2015

Praha 9 – Letňany. V listopadu a prosinci 2014 provedl Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. záchranný archeologický výzkum v areálu developerského projektu společnosti Central Group Letňanské zahrady. Během výzkumu byly vedle 11 hrobů kultury se šňůrovou keramikou (2800-2500 př. n. l.) z pozdní doby kamenné objeveny dva komorové hroby vládnoucí vrstvy ze starší doby železné z 8.-7. stol. př. n. l