přednáška doc. Bekiće, 27. 9. 2018

20.09.2018
 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku doc. dr. sc. Luka Bekiće (International Centre for Underwater Archaeology in Zadar): Examples of Roman ports and piers of Istria and Dalmatia. Přednáška se uskuteční v knihově ARÚP v Letenské 4 ve čtvrtek 27. září 2018 od 15:00.

 

nová publikace

13.09.2018

Archeologický ústav AV ČR, Praha, si dovoluje oznámit, že vyšla nová publikace: Kysela – Danielisová – Militký (eds.): Stories that made the Iron Age.

Tato kolektivní monografie vznikla u příležitosti životního jubilea dr. Natálie Venclové – přední badatelky na období doby železné, jak v národním, tak mezinárodním měřítku. Editoři publikace se obrátili na významné evropské odborníky, kteří se zabývají jednotlivými tématy stojícími v centru celoživotního odborného zájmu jubilantky, a čtenářům předkládají výběr relevantních statí, které tak představují nejen široké spektrum zájmů dr. Venclové, ale i svým způsobem nejnovější přehled evropského bádání zabývajícího se dobou železnou.

Ivan Pavlů laureátem European Archaeological Heritage Prize 2018

12.09.2018

Již podvacáté byla Evropskou asociací archeologů (EAA) udělena prestižní cena European Archaeological Heritage Prize. K naší obrovské radosti ji letos získal náš dlouholetý kolega, který inspiroval několik generací specialistů (nejen) na neolit a zároveň letošní jubilant – prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.

konference 2019

05.09.2018

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2019