přednáška prof. M. Kohler-Schneider, 1.3.2017

23.02.2017
 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku prof. Marianne Kohler-Schneider (BOKU): Archaeobotanical investigations on Late Iron Age agriculture and land use in Lower Austria.

Přednáška se uskuteční ve středu 1. března 2017 od 14:00 hodin v knihovně Archeologického ústavu AV ČR v Letenské 4.

 

konference 2017

23.02.2017

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2017

Vyhlášení 1. ročníku soutěže o ceny Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI

18.01.2017

Vyhlášení 1. ročníku soutěže o ceny Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové (dle §2887 -2889 Občanského zákoníku)

Zakladatelka Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové (dále jen nadace) paní Renata Fabešová spolu se správní radou nadace vypisují soutěž o nejlepší publikovanou monografii nebo její dokončený rukopis v oboru archeologie středověku.

PF2017

23.12.2016