oznámení o zrušení výběrového řízení

26.03.2015
 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. zrušil, v souladu s článkem 17.4 Výzvy k podání nabídek, výběrové řízení na zakázku s názvem Komplexní dodávka bezpilotního leteckého zařízení, včetně příslušenství.

 

přednáška doc. K. Nováčka

19.03.2015

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku doc. Karla Nováčka (Katedra archeologie ZČU Plzeň) na téma Středověká městská krajina severovýchodní Mezopotámie. Nedestruktivní archeologický průzkum „kolébky urbanismu“. Kontext výzkumného projektu a jeho první výsledky. Přednáška se uskuteční ve středu 8. 4. 2015 od 15:00 v knihovně Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i, Letenská 4.

konference 2015

09.03.2015

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2015

prof. PhDr. Petr Sommer CSc., DSc. laureátem pamětní medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách

20.02.2015

Během slavnostního setkání dne 18. února 2015 převzal z rukou předsedy Akademie věd prof. ing. Jiřího Drahoše, DrSc. oborovou pamětní medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách dlouholetý pracovník a bývalý ředitel (1993-1997) Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. prof. PhDr. Petr Sommer CSc., DSc.