výzva k podání nabídky na úklid prostor v objektu Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.

22.03.2017
 

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 z.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), na veřejnou zakázku s názvem:

ÚKLID PROSTOR V OBJEKTU ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, PRAHA, v.v.i. – rámcová smlouva

 

přednáška M. Gojdy, 13.04.2017

21.03.2017

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Vás zve na přednášku prof. Martina Gojdy 25 let letecko-archeologického průzkumu ARUP. Souhrnné zhodnocení výzkumného programu 1992-2016. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 13. dubna 2017 od 14:00 hodin v knihovně Archeologického ústavu AV ČR v Letenské 4.

konference 2017

13.03.2017

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2017

veřejná obhajoba disertační práce k získání vědeckého titulu „doktor věd“

09.03.2017

Ve čtvrtek 30. března 2017 od 13:00 proběhne v knihovně Archeologického ústavu v Praze veřejná obhajoba disertační práce k získání vědeckého titulu „doktor věd“.