• Author:
Militký, Jiří
• ISBN:
978-80-87365-79-3
• Publisher:
ABALON s.r.o. ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2015
• Pages:
735 9., pics., fig., graphs
• Language:
Czech, German summary

Publication provides a complete list of all known coins as well as evidence of coin production that were found at the site of Stradonice oppidum. Altogether, the publication contains 2481 individually found coins. The catalogue is arranged according to newly established typological systems for gold and silver coins that are also represented in the book. As far as our understanding of Bohemian Celtic coin production of the Oppida Period (LT D1) is concerned, this publication can be seen as a real milestone.

50,- EUR
 
• Author:
Pavlů, Ivan
• ISBN:
978-80-87365-77-9
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2014
• Pages:
143 p., pics, fig., maps
• Language:
Czech, English summary

*

12,- EUR
 
• Author:
Frolík, Jan - Smetánka, Zdeněk
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2014
• Pages:
278, 460 p. + plans, fig., pics
• Language:
Czech, English

*

27,- EUR
 
• Author:
Měřínský, Zdeněk - Kouřil, Pavel (Eds.)
• Publisher:
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie; Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.; Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre; Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
• Publishing Year:
2014
• Pages:
761 p., pics
• Language:
Czech, English, German

*

25,- EUR
 
• Author:
Boháčová, Ivana - Sommer, Petr (Eds.)
• ISBN:
978-80-87365-76-2
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2014
• Pages:
556 p., pics, fig., maps
• Language:
Czech, English

*

11,- EUR
 
• Author:
Jiráň, Luboš – Venclová, Natalie
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2013

300,- EUR
 
• Author:
Venclová, Natalie (ed.) - Chytráček, Miloslav - Drda, Petr - Koutecký, Drahomír - Michálek, Jan - Vokolek, Vít
• ISBN:
978-80-87365-58-8
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2013
• Pages:
196 p., pics
• Language:
English, French summary

*

40,- EUR
 
• Author:
Pavlů, Ivan - Metlička, Milan
• ISBN:
978-80-87365-64-9
• Publisher:
Archeologický ústave AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2013
• Pages:
183 p., pics
• Language:
Czech, English summary

9,- EUR
 
• Author:
Salač, Vladimír (ed.) - Droberjar, Eduard - Militký, Jiří - Musil, Jiří - Urbanová, Kristýna
• ISBN:
978-80-87365-60-1
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2013
• Pages:
240 p., pics
• Language:
English, French summary

*

50,- EUR
 
• Author:
Jiráň, Luboš (ed.) - Chvojka, Ondřej - Čujanová-Jílková, Eva - Hrala, Jiří - Hůrková, Jindra - Koutecký, Drahomír - Michálek, Jan - Moucha, Václav - Pleinerová, Ivana - Smrž, Zdeněk - Vokolek, Vít; contributions from Blažek, Jan - Bouzek, Jan - Břicháček, Pavel - Dobeš, Miroslav - Metlička, Milan - Šumberová, Radka
• ISBN:
978-80-87365-57-1
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2013
• Pages:
285 p. pics
• Language:
English, French summary

*

55,- EUR
 
• Author:
Neustupný, Evžen (ed.) - Dobeš, Miroslav - Turek, Jan - Zápotocký, Milan
• ISBN:
978-80-87365-56-4
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2013
• Pages:
200 p., pics
• Language:
English, French summary

*

40 EUR
 
• Author:
Pavlů, Ivan (ed.) - Zápotocká, Marie
• ISBN:
978-80-87365-55-7
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2013
• Pages:
136 p., pics
• Language:
English, French summary

*

35 EUR
 
• Author:
M. Dobeš – P. Limburský a kol. (Ž. Brnić – J. Likovský – M. Popelka – R. Kyselý – J. Hlaváč)
• ISBN:
978-80-87365- 65-6
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2013
• Pages:
192 p., pics
• Language:
Czech, German

25,89 EUR
 
• Author:
Kuna, Martin - Němcová, Andrea et al.
• ISBN:
978-80-87365-50-2
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2012
• Pages:
358 p.
• Language:
Czech, English

19,- EUR
 
• Author:
Tomková, Kateřina et al.
• ISBN:
978-80-87365-48-9
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2012
• Pages:
380 p.
• Language:
Czech, German

12,- EUR
 
• Author:
Šumberová, Radka
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2012
• Pages:
146 p.
• Language:
Czech, English, German

14,- EUR
 
• Author:
Boháčová, Ivana - Blažková, Gabriela
• ISBN:
978-80-87365-30-4, 978-80-87365-31-1
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2012
• Pages:
348, 312 p. + plans
• Language:
Czech, English

30,- EUR
 
• Author:
Meduna, Petr et al.
• ISBN:
978-80-87365-45-8
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2012
• Pages:
167 s., tab., obr., fot.
• Language:
Czech, English summary

13,- EUR
 
• Author:
Trefný, Martin - Jiráň, Luboš et al.
• ISBN:
978-80-87365-38-0, 978-80-86924-17-5
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Podřipské muzeum
• Publishing Year:
2012
• Pages:
145 p.
• Language:
Czech, German

7,- EUR
 
• Author:
Mařík, Jan - Košta, Jiří
• ISBN:
978-80-87365-34-2; 978-80-7036-299-0
• Publisher:
Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i. - Národní muzeum
• Publishing Year:
2010
• Pages:
891 photos, 313 plans
• Language:
Czech

6,- EUR
 
• Author:
Charvát, Petr - Maříková Vlčková, Petra (eds.)
• ISBN:
978-80-87365-37-3
• Publisher:
Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2010
• Pages:
xvi, 160 p., pics
• Language:
English, German, French

21,- EUR
 
• Author:
Zápotocká, Marie
• ISBN:
978-80-87365-25-0
• Publisher:
Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2010
• Pages:
255 p., 102 tabs
• Language:
German

13,- EUR
 
• Author:
Pavlů, Ivan
• ISBN:
978-80-87365-32-8
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2010
• Pages:
98 p., tabs
• Language:
Czech, German

*

4,- EUR
 
• Author:
Pavlů, Ivan
• ISBN:
978-80-87365-29-8
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2010
• Pages:
200 p., tabs
• Language:
Czech, English

*

15,- EUR
 
• Author:
-
• ISBN:
978-80-86124-89-6
• Publisher:
Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2009
• Pages:
379 p., pics., tabs and maps
• Language:
-

8,- EUR
 
• Author:
Mařík, Jan
• ISBN:
978-80-7308-270-3, 978-80-86124-96-4
• Publisher:
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
• Publishing Year:
2009
• Pages:
283 p., pics, tabs
• Language:
English resumé

9,- EUR
 
• Author:
Nechvátal, Bořivoj et al.
• ISBN:
978-80-87365-23-6
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR Praha v.v.i.
• Publishing Year:
2009
• Pages:
432 p., pics, tabs
• Language:
English and German summary

18,- EUR
 
• Author:
Salač, Vladimír – Bemmann, Jan (eds.)
• ISBN:
978-80-87365-20-5; 978-3-936490-30-9
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR Praha v.v.i. – Bonn: Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
• Publishing Year:
2009
• Pages:
594 p., pics
• Language:
German, English

47,- EUR
 
• Author:
Hrdlička, Ladislav
• ISBN:
978-80-87365-19-9
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2009
• Pages:
1 CD ROM
• Language:
Czech

6,- EUR
 
• Author:
Maříková-Kubková, Jana - Baxa, Peter (eds.)
• ISBN:
978-80-89175-36-9; 978-80-87365-21-2
• Publisher:
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2009
• Pages:
246 p.
• Language:
Slovak, Czech, Summary in English

*

9,- EUR
 
• Author:
Ernée, Michal
• ISBN:
978-80-86124-91-9
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2008
• Pages:
162 p., pics
• Language:
German summary

17,- EUR
 
• Author:
Drda, Petr – Rybová, Alena
• ISBN:
978-80-86124-85-8
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2008
• Language:
Czech with German summary

26,- EUR
 
• Author:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
1211-6831 - 978-80-86124-98-8 (ARÚ AV ČR) - 978-80-86204-21-5 (Společnost přátel starožitností)
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Společnost přátel starožitostí
• Publishing Year:
2008
• Pages:
750 p., pics
• Language:
Czech and German, English and German summary

33,- EUR
 
• Author:
Venclová, Natalie et al.
• ISBN:
978-80-86124-90-2
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
• Publishing Year:
2008
• Pages:
318 9., pics, CD-ROM

15,- EUR
 
• Author:
Boháčová, I. - Havrda, J. - Podliska, J. - Šmolíková, M., eds.
• ISBN:
987-80-85394-52-8
• Publisher:
Muzeum hlavního města Prahy; Praha: Národní památkový ústav, ú. o.p. v hlavním městě Praze; Praha: Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2007
• Pages:
364 p. with figs.
• Language:
Czech, English resumé

12,- EUR
 
• Author:
Zápotocká, Marie - Muška, Jiří
• ISBN:
978-80-86124-06-3
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2007
• Pages:
296 p., 93 tabs and 82 drawn tabs
• Language:
German summary

4,- EUR
 
• Author:
Harding, Anthony et al.
• ISBN:
978-80-86124-12-4
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2007
• Pages:
192 p., pics and tabs
• Language:
English

13,- EUR
 
• Author:
Jiráň, Luboš – Venclová, Natalie
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2008

114,- EUR
 
• Author:
Kuna Martin
• ISBN:
978-80-86124-75-9
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2007
• Pages:
163 p., pics
• Language:
Czech

*

17,- EUR
 
• Author:
Vencl, Slavomil (ed.) – Fridrich, Jan
• ISBN:
978-80-86124-76-6
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2007
• Pages:
164 p., pics
• Language:
Czech

17,- EUR
 
• Author:
Pavlů, Ivan (ed.) – Zápotocká, Marie
• ISBN:
978-80-86124-71-1
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2007
• Pages:
118 p., pics
• Language:
Czech

*

14,- EUR
 
• Author:
Neustupný, Evžen (ed.)
• ISBN:
978-80-86124-77-3
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2008
• Pages:
185 p., pics
• Language:
Czech

*

17,- EUR
 
• Author:
Jiráň, Luboš (ed.)
• ISBN:
978-80-86124-78-0
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2008
• Pages:
265 p., pics
• Language:
Czech

*

19,- EUR
 
• Author:
Venclová, Natalie (ed.)
• ISBN:
978-80-86124-79-7
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2008
• Pages:
173 p., pics
• Language:
Czech

*

17,- EUR
 
• Author:
Venclová, Natalie (ed.)
• ISBN:
978-80-86124-80-3
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2008
• Pages:
164 p., pics
• Language:
Czech

*

17,- EUR
 
• Author:
Salač, Vladimír (ed.)
• ISBN:
978-80-86124-81-0
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2008
• Pages:
214 p., pics

*

17,- EUR
 
• Author:
Pleinerová, Ivana
• ISBN:
978-80-86124-68-1
• Publisher:
Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2007
• Pages:
x+245 p., pics, tabs and 2 annexes
• Language:
Czech summary

17,- EUR
 
• Author:
Květina Petr - Pavlů, Ivan
• ISBN:
978-80-86124-67-4
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2007
• Pages:
79 p., pics and tabs + CD-ROM
• Language:
Czech, English

10,- EUR
 
• Author:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
80-86124-59-2
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR; Společnost přátel starožitností
• Publishing Year:
2006
• Pages:
443 p., pics
• Language:
English, German, French

21,- EUR
 
• Author:
Tomková, Kateřina (ed.)
• ISBN:
80-86124-56-8
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2006
• Pages:
282 p., tabs and pics
• Language:
German summary

12,- EUR
 
• Author:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
80-86124-66-5
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2006
• Pages:
534 p., pics
• Language:
German summary

21,- EUR
 
• Author:
Nekuda, Vladimír – Měřínský, Zdeněk – Kouřil, Pavel
• ISBN:
80-7275-061-5; 0231-5823
• Publisher:
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně; Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty; Archeologický ústav AV ČR v Praze a Brně; Archeologický ústav SAV v Nitře; Město Chrudim; Regionální muzeum v Chrudimi
• Publishing Year:
2006
• Pages:
455 p., pics
• Language:
German summary

18,- EUR
 
• Author:
Vencl, Slavomil (ed.)
• ISBN:
80-86124-63-0
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2006
• Pages:
475 p., pics, 28 col. annexes
• Language:
Czech, English and German summary

20,- EUR
 
• Author:
Pavlů, Ivan
• ISBN:
978-80-87365-22-9
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2009 CD reprint
• Language:
Czech resumé

6,- EUR
 
• Author:
Pleiner, Radomír
• ISBN:
80-86124-62-2
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2006
• Pages:
384 p., 76 pics and 39 tabs
• Language:
English

26,- EUR
 
• Author:
Pavlů, Ivan (ed.)
• ISBN:
80-86124-55-X
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2005
• Pages:
177 p., pics and tabs
• Language:
English summary

17,- EUR
 
• Author:
Hrdlička, Ladislav
• ISBN:
80-86124-60-6
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2005
• Pages:
347 p., tabs and pics
• Language:
Czech

18,- EUR
 
• Author:
Hrdlička, Ladislav
• ISBN:
80-86124-10-X
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2005
• Pages:
529 p., pics, maps
• Language:
English summary

14,- EUR
 
• Author:
Fridrich, Jan - Sýkorová, Ivana
• ISBN:
80-86124-53-3
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2005
• Pages:
285 p., 127 pics
• Language:
English summary

16,- EUR
 
• Author:
Kuna, Martin et al.
• ISBN:
80-86124-51-7
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2005
• Pages:
593 p., pics and annexes, CD-ROM
• Language:
English summary

21,- EUR
 
• Author:
Moucha, Václav
• ISBN:
976-80-86124-09-4
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2005
• Pages:
292 p., pics, 217 tabs
• Language:
German, Czech summary

3,- EUR
 
• Author:
Tomková, Kateřina (ed.)
• ISBN:
80-86124-56-8
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2005
• Pages:
445 p., tabs and pics
• Language:
Czech

19,- EUR
 
• Author:
Durdík, Tomáš
• ISBN:
80-86124-46-0
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2004
• Pages:
339 p., pics
• Language:
German summary

21,- EUR
 
• Author:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
80-86124-45-2
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2004
• Pages:
502 p., pics
• Language:
German summary

27,- EUR
 
• Author:
Chytráček, Miroslav - Metlička, Milan
• ISBN:
80-86124-47-9
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2004
• Pages:
303 p.
• Language:
German

44,- EUR
 
• Author:
Boháčová, Ivana (ed.)
• ISBN:
80-86124-43-6
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR Praha
• Publishing Year:
2003
• Pages:
478 p.
• Language:
English resumé

31,- EUR
 
• Author:
Pavlů, Ivan (ed.)
• ISBN:
80-86124-33-9
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2002
• Pages:
227 p., pics
• Language:
English and French summary

31,- EUR
 
• Author:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
80-86124-37-1
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2002
• Pages:
624 p., pics
• Language:
German summary

27,- EUR