vedoucí: Mgr. David Novák, Ph.D.

.

Oddělení zahrnuje tyto úseky a týmy:
• Archiv ARÚP a Archeologická mapa ČR;
• Knihovna ARÚP a bibliograficko-informační skupina;
• Tým pro archeologii krajiny;
• IT skupina.

Oddělení se zabývá správou informačních zdrojů ARÚP, jejich zpracováním do podoby digitálních výzkumných infrastruktur a jejich vytěžením z hlediska vědeckého výzkumu. K aktuálním projektům OIZ patří Archeologický informační systém ČR a Archeologický informační systém – druhá generace. Od r. 2015 je infrastruktura Archeologický informační systém ČR (jejíž hlavní součástí je Archeologická mapa ČR) zapsána do Cestovní mapy velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace MŠMT. OIZAK spravuje webové stránky AMČR, Digitální archiv AMČR, Archeologický atlas ČR a ArcheologieOnline.

.

.

vedoucí: Mgr. David Novák, Ph.D.

zástupci: PhDr. Dagmar Dreslerová , Ph.D.PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc.

.

pracovníci:

Mgr. Markéta Augustýnová
Mgr. Baier Ondřej
Eva Čepeláková
Mgr. Lucie Čulíková, Ph.D.
Mgr. Demján Petr Ph.D.
MUDr. et Mgr. Kryštof Derner
PhDr. Dagmar Dreslerová, PhD.
Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., DSc.
PhDr. Libuše Haišmanová
Mgr. Judita Chylíková
Mgr. Michal Kmínek
Mgr. Nikola Koštová
Mgr. Tomáš Krofta
RNDr. Roman Křivánek, PhD.
Ing. Dana Křivánková
PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc.
Mgr. Ondřej Malina, Ph.D.
Bc. Kristýna Malinková
Natália Megisová
Mgr. David Novák, Ph.D.
Ing. Jitka Říhová
Mgr. Marcela Starcová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Švejcar, Ph.D.
Mgr. Zuzana Vlčková
.