vedoucí: Mgr. Jana Maříková Kubková, Ph.D.

charakteristika oddělení:

Hlavní náplní činnosti odd. archeologie středověku je studium archeologických pramenů z období českého raného a vrcholného středověku, začleněné do středoevropského kontextu. Stěžejním tématem tohoto studia je vývoj středověké společnosti a její duchovní a hmotné kultury. Podstatnou položku představují otázky vzniku a organizace raného českého státu, proces christianizace i proměny sídelních forem a sídelní struktury v raném a vrcholném středověku. Dlouhodobě je věnována pozornost časně slovanskému období.

Významnou složku činnosti oddělení představuje mezioborový výzkum, samozřejmým při zpracovávání a vyhodnocování archeologických pramenů je využívání moderních evidenčních a dokumentačních technologií. V rámci ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. se oddělení podílí na zjišťování archeologické památkové péče, člen oddělení je vedoucím redaktorem periodika Archeologické rozhledy. Průběžně se pracovníci oddělení věnují pedagogickým a popularizačním aktivitám.

.

Prezentace oddělení 2011 (PDF)
Prezentace oddělení 2015 (PDF) – Evaluace Archeologického ústavu
Hrady raného středověku (PDF)

.

Oddělení je garantem meziinstitucionálního projektu:  Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy

.

Aktuálně: V rámci oddělení vznikla koncepce virtuální výstavy Praha doby Karla IV.

 

Výstava s podtitulem Výpověď archeologie, torzální architektury a archivních fondů (urbanismus, každodennost a vybrané stavební projekty) je od konce roku 2016 realizována prostřednictvím webového portálu praha-archeologicka.cz.

Výstava je dostupná na adrese http://www.praha-archeologicka.cz/article/

 

 

 

více

 


Diskusní fórum Žatec  2013:Český stát 10. století – začátky, společnost, kultura: program (PDF), pokyny pro autory  (PDF)

.

 

 

Oddělení se zapojilo do expedice Českého egyptologického ústavu Sabaloka v Súdánu, prezentované mj. výstavou v Karolinu                                                                             (říjen-listopad 2015)

.

 

Vedoucí:
Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.

Zástupce vedoucího:
Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D.

Emeritní:
PhDr. Andrea Bartošková
PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc.

Členové:
PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.
Mgr. Petr Čech
PhDr. Jan Frolík, CSc.
Mgr. Jan Hasil, Ph.D.
RNDr. Iva Herichová, Ph.D.
Mgr. Josef Hložek, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
Mgr. Josef Matiášek
PhDr. Naďa Profantová, CSc.
Dr. Jakub Sawicki
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc. DSc.
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
Mgr. Katarína Válová
Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.

Technický pracovník:
Miloslava Housková
Mgr. Kateřina Levá
Vanda Pincová
Lucie Raslová

V rámci projektu Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy (2013-2017):

Ing. arch. Matouš Semerád
PhDr. Miroslava Šmolíková

.

V rámci projektu Středověká populace v centru a na venkově. Archeologie, bioarcheologie a genetika na pohřebištích Pražského hradu, středních a východních Čech (2014-2018):

PhDr. Milena Bravermanová
Mgr. Soňa Hendrychová
Mgr. Sylva Kaupová, Ph.D.
PhDr. Jan Musil
RNDr. Petra Stránská
Mgr. Pavla Tomanová
RNDr. Petr Velemínký, Ph.D.
Mgr. Kateřina Vytejčková

.

V rámci projektu Vápenné materiály pro restaurování a konzervování autentických prvků historických staveb (2016-2020):

Bc. František Adámek
Mgr. Marek Suchý, Ph.D.
Mgr. Pavla Tomanová