• Author:
Militký, J.
• ISBN:
978-80-7581-009-0
• Publisher:
Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Prague
• Publishing Year:
2018
• Pages:
459 pp., colour pics., tables in text
• Language:
Czech, German summary

40,- EUR
 
• Author:
Bravermanová, M. – Březinová, H. – Malcolm-Davies, J. (editors)
• ISBN:
978-80-7494-397-3; 978-80-7581-003-8
• Publisher:
Faculty of Textile Engineering, Technical University of Liberec - Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Prague
• Publishing Year:
2017
• Pages:
352 pp., pics.
• Language:
English

50,- EUR
 
• Author:
Boháčová, Ivana – Podliska, Jaroslav et all.
• ISBN:
978-80-87365-97-7; 978-80-7480-091-7
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Národní památkový ústav
• Publishing Year:
2017
• Pages:
335 pp., pics.
• Language:
Czech, English summary

-

10,- EUR
 
• Author:
Militký, Jiří
• ISBN:
978-80-87365-79-3
• Publisher:
ABALON s.r.o. ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2015
• Pages:
735 9., pics., fig., graphs
• Language:
Czech, German summary

50,- EUR
 
• Author:
Kuna, Martin (Ed.)
• ISBN:
978-80-87365-78-6, 978-80-200-2485-5
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.; Academia
• Publishing Year:
2014
• Pages:
517 p., pics, fig., maps
• Language:
Czech, English summary

*

20,- EUR
 
• Author:
Košta, Jiří - Hošek, Jiří
• ISBN:
978-80-86023-58-8
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
• Publishing Year:
2014
• Pages:
334 p.
• Language:
English

18,- EUR
 
• Author:
Pavlů, Ivan - Metlička, Milan
• ISBN:
978-80-87365-64-9
• Publisher:
Archeologický ústave AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2013
• Pages:
183 p., pics
• Language:
Czech, English summary

9,- EUR
 
• Author:
Meduna, Petr - Pařez, Jan - Tlustý, Jaromír
• ISBN:
978-80-87365-26-7
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2011
• Pages:
102 p.
• Language:
Czech, German

3,- EUR
 
• Author:
Meduna, Petr et al.
• ISBN:
978-80-87365-45-8
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2012
• Pages:
167 s., tab., obr., fot.
• Language:
Czech, English summary

13,- EUR
 
• Author:
Sádlo, Jiří - Meduna, Petr - Pokorný, Petr - Daňhel Jan
• ISBN:
978-80-86188-38-6, 978-80-87365-44-1
• Publisher:
Botanický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2001
• Pages:
34 pp.
• Language:
Czech and English

,- EUR
 
• Author:
Danielisová, Alžběta
• ISBN:
978-80-97365-24-3, 978-80-87151-15-0
• Publisher:
Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i. - Východočeské muzeum v Pardubicích
• Publishing Year:
2010
• Pages:
341 p.
• Language:
Czech, English

20,- EUR
 
• Author:
Charvát, Petr - Maříková Vlčková, Petra (eds.)
• ISBN:
978-80-87365-37-3
• Publisher:
Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2010
• Pages:
xvi, 160 p., pics
• Language:
English, German, French

21,- EUR
 
• Author:
Maříková Vlčková, Petra – Mynářová, Jana – Tomášek, Martin (eds.)
• ISBN:
978-80-7308-279-; 978-80-87365-18-2
• Publisher:
Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze – Archeologický ústav Akademie věd České republiky
• Publishing Year:
2009
• Pages:
262 pp. with figs.
• Language:
English, German and Czech with English resumé

,- EUR
 
• Author:
Salač, Vladimír – Bemmann, Jan (eds.)
• ISBN:
978-80-87365-20-5; 978-3-936490-30-9
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR Praha v.v.i. – Bonn: Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
• Publishing Year:
2009
• Pages:
594 p., pics
• Language:
German, English

47,- EUR
 
• Author:
-
• ISBN:
978-80-86124-89-6
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha , v.v.i.
• Publishing Year:
2008
• Pages:
490 pp. with figs., tabs. and maps
• Language:
-

,- EUR
 
• Author:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
1211-6831 - 978-80-86124-98-8 (ARÚ AV ČR) - 978-80-86204-21-5 (Společnost přátel starožitností)
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Společnost přátel starožitostí
• Publishing Year:
2008
• Pages:
750 p., pics
• Language:
Czech and German, English and German summary

33,- EUR
 
• Author:
Smetánka, Zdeněk
• ISBN:
978-80-86124-87-2
• Publisher:
Institute of Archaeology ASCR, Prague, v.v.i. – Archaia Praha O.P.S.,
• Publishing Year:
2008
• Pages:
328 pp. with figs.
• Language:
English with Czech summaries and Czech with English summaries, CD

,- EUR
 
• Author:
Zápotocký, Milan
• ISBN:
978-80-86124-84-1
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2008
• Pages:
586 p., pics, tabs and graphs
• Language:
English and German summary

24,- EUR
 
• Author:
Fridrichová-Sýkorová, Ivana
• ISBN:
978-80-86124-94-0
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Pages:
298 p., tabs and pics
• Language:
English summary

13,- EUR
 
• Author:
Beneš, Jaromír – Pokorný, Petr (eds.)
• ISBN:
978-80-7394-026-3, 978-80-86124-72-8
• Publisher:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta – Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i.
• Publishing Year:
2008
• Pages:
518 pp. with figs.
• Language:
English resumé

17,- EUR
 
• Author:
Maříková-Kubková, Jana - Schlanger, Nathan - Lévin, Sonia (eds.)
• ISBN:
978-8086124-86-5; 978-2-9600527-5-6
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2008
• Pages:
123 pp. with figs.
• Language:
German, English, French with English resumé, Spanish and Czech

,- EUR
 
• Author:
Ernée, Michal
• ISBN:
978-80-86124-92-6
• Publisher:
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.,
• Publishing Year:
2008
• Pages:
126 p., tabs and pics
• Language:
German summary

9,- EUR
 
• Author:
Macháček, Jiří (ed.)
• ISBN:
978-80-254-1781-2, 978-80-86124-88-9
• Publisher:
Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita - Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Plzeň: Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni
• Publishing Year:
2008
• Pages:
281 pp. with figs.
• Language:
English resumé

16,- EUR
 
• Author:
Boháčová, Ivana - Poláček, Lumír (eds.)
• ISBN:
80-86023-84-2
• Publisher:
Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno v.v.i.
• Publishing Year:
2008
• Pages:
290 pp., 19 tabs., figs.
• Language:
German, English

,- EUR
 
• Author:
Schebek, Adolf
• ISBN:
978-80-86124-74-2
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2007
• Language:
Czech, German

15,- EUR
 
• Author:
-
• ISBN:
80-8124-61-4
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2006
• Pages:
464 pp. with maps and figs.
• Language:
-

,- EUR
 
• Author:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
80-86124-66-5
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2006
• Pages:
534 p., pics
• Language:
German summary

21,- EUR
 
• Author:
Zápotocká, Marie
• ISBN:
80-86124-13-4
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
1998, 2006 CD reprint
• Pages:
247 pp., 160 tabs
• Language:
Czech resumé

,- EUR
 
• Author:
Soudská, Eva
• ISBN:
80-901528-6-4
• Publisher:
Krystal OP
• Publishing Year:
1994, 2006 CD reprint
• Pages:
220 pp., figs., tabs. and maps
• Language:
German, English, Czech

,- EUR
 
• Author:
Pavlů, Ivan (ed.)
• ISBN:
80-86 124-08-8
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
1998, 2006 CD reprint
• Pages:
167 pp. with figs.
• Language:
English resumé

,- EUR
 
• Author:
Venclová, Natalie
• ISBN:
80-86124-22-3
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2001, 2006 CD reprint
• Language:
English

,- EUR
 
• Author:
Klápště, J. (ed.)
• ISBN:
80-86124-52-5
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2005
• Pages:
269 pp. with figs.
• Language:
English and French

,- EUR
 
• Author:
Mařík, Tomáš – Maříková-Kubková, Jana (eds.)
• ISBN:
80-86124-65-7
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2005
• Pages:
171 pp. with figs.
• Language:
Czech

,- EUR
 
• Author:
Moucha, Václav
• ISBN:
80-86124-57-6
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2005
• Pages:
292 p., pics, 217 tabs
• Language:
German, Czech summary

37,- EUR
 
• Author:
Kuna, Martin et al.
• ISBN:
80-86124-51-7
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2005
• Pages:
593 p., pics and annexes, CD-ROM
• Language:
English summary

21,- EUR
 
• Author:
Tomková, Kateřina (ed.)
• ISBN:
80-86124-56-8
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2005
• Pages:
445 p., tabs and pics
• Language:
Czech

19,- EUR
 
• Author:
Maříková-Kubková, Jana (ed.)
• ISBN:
80-80124-54-1
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2005
• Pages:
152 pp. with figs. and tabs.
• Language:
English resume, German

11,- EUR
 
• Author:
-
• ISBN:
80-86124-50-9
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2004
• Pages:
416 pp. with maps
• Language:
-

,- EUR
 
• Author:
Nechvátal, Bořivoj
• ISBN:
80-86124-49-5
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2004
• Pages:
667 pp. with figs. and tabs.
• Language:
English and German resume

,- EUR
 
• Author:
Nováček, Karel (ed.)
• ISBN:
80–86124–48–7
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR Praha
• Publishing Year:
2004
• Pages:
223 pp.
• Language:
-

-
 
• Author:
-
• ISBN:
80-86124-44-4
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2003
• Language:
-

,- EUR
 
• Author:
Suchý, Marek
• ISBN:
80-80624-39-8
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2003
• Pages:
176 p. with annexes
• Language:
English summary

21,- EUR
 
• Author:
Krajíc, Rudolf
• ISBN:
80-86124-41-X
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR; Sezimovo Ústí: Městský úřad; Tábor: Husitské muzeum
• Publishing Year:
2003
• Pages:
316 pp. with figs.
• Language:
German resume

32,- EUR
 
• Author:
Boháčová, Ivana (ed.)
• ISBN:
80-86124-43-6
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR Praha
• Publishing Year:
2003
• Pages:
478 p.
• Language:
English resumé

31,- EUR
 
• Author:
-
• ISBN:
80-86124-38-X
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2003
• Language:
-

,- EUR
 
• Author:
Klápště, Jan (ed.)
• ISBN:
80-86124-35-5
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2002
• Pages:
382 p., 176 tabs and pics
• Language:
English summary

31,- EUR
 
• Author:
Richter, Miroslav - Krajíc, Rudolf
• ISBN:
80-86566-02-1
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR; Sezimovo Ústí: Městský úřad; Tábor: Husitské muzeum
• Publishing Year:
2001
• Language:
German resume

,- EUR
 
• Author:
Klápště, Jan (ed.)
• ISBN:
80-86124-28-2
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2000
• Pages:
302 pp. with figs.
• Language:
-

,- EUR
 
• Author:
Klápště, Jan - Ježek, Martin
• ISBN:
80-86124-25-8
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2000
• Pages:
277 pp. with figs.
• Language:
German resume

,- EUR
 
• Author:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
80-86124-29-0
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2000
• Pages:
458 pp. with figs., 1 map
• Language:
German resume

,- EUR
 
• Author:
Čech, Petr - Dobeš, Miroslav (eds.)
• ISBN:
80-901828-6-0
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR; Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum; Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech
• Publishing Year:
2000
• Pages:
313 pp. with figs. and tabs.
• Language:
German resume

,- EUR
 
• Author:
Maříková-Kubková, Jana (ed.)
• ISBN:
80-86360-13-X
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
1999
• Pages:
240 p., pics
• Language:
German and English summary

9,- EUR