25. srpna 2017 byl z větší části dokončen záchranný archeologický výzkum u hřbitovního kostela Všech Svatých, zahájený 30. května 2016. Výzkum probíhal bez přerušení i v zimních měsících, aby využil období menšího návštěvnického provozu zejména pro odkrytí partie před vstupem. U kostnice zbývá pouze provedení výzkumu v ploše pod severním schodištěm do kaple. Mimo obvod kostnice byl proveden výzkum v šachtách kanalizační přípojky a ploše jámy pro hrobku, do níž budou uloženy torzovité kosterní ostatky, získané během archeologických prací. Zobrazit

Archeologický ústav obdržel zvláštní cenu revue Pamiatky a múzeá za r. 2016, za výstavu „Dedičstvo Karola Veľkého„, a to ve zvláštní kategorii: „Za prezentáciu európskeho kontextu slovenskej kultúry od včasného stredoveku“. Cenu převzala vedoucí týmu a kurátorka výstavy Mgr. Jana Maříková Kubková, Ph.D. v Trnavě, dne 7. září 2017 na slavnostním zahájení Dní evropského kulturního dědictví 2017 ve Slovenské republice. Zobrazit