• Author:
Frolík, Jan
• ISBN:
978-80-7581-006-9
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2017
• Pages:
263 pp., Figs. and photographs
• Language:
Czech with English summary

10,- EUR
 
• Author:
Kapustka, Katarína (ed.)
• ISBN:
978-80-7581-014-4
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha
• Publishing Year:
2018
• Pages:
309 pp., figs. and photographs
• Language:
Czech, German, English and Slovak

15,- EUR
 
• Author:
Limburský, Petr - et all.
• ISBN:
978-80-87365-98-4
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha
• Publishing Year:
2018
• Pages:
647 pp., figs., graphs and charts, appendix
• Language:
Czech with English summary

30,- EUR
 
• Author:
Michálek, Jan
• ISBN:
978-80-7581-000-7
• Publisher:
Institute of Archaeology of CAS, Prague in cooperation with the Museum of Southern Bohemia in České Budějovice
• Publishing Year:
2017
• Pages:
1119 pp., 1st and 2nd volume: 664 pp., incl. 57 pp. of illustrations, 61 pp. of photo plates; 3rd vol.: 445 pp. of plates
• Language:
Czech with German introduction and captions

40,- EUR
 
• Author:
Boháčová, Ivana – Podliska, Jaroslav et all.
• ISBN:
978-80-7581-008-3 - 2nd revised edition
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Národní památkový ústav
• Publishing Year:
2018
• Pages:
335 pp., pic.
• Language:
Czech, English summary

10,- EUR
 
• Author:
Kysela, J. - Danielisová, A. - Militký, J. (eds.)
• ISBN:
978-80-7581-002-1; 978-80-7308-763‑0
• Publisher:
Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, v. v. i - Charles University, Faculty of Arts
• Publishing Year:
2017
• Pages:
531 pp., colour figures and tables in text
• Language:
English, German, French

35,- EUR
 
• Author:
Chvojka, Ondřej - Jiráň, Luboš - Metlička, Milan et al.
• ISBN:
978-80-7394-655-5, 978-80-87365-96-0, 978-80-7247-135-5
• Publisher:
University of South Bohemia in České Budějovice - Institute of Archaeology of the CAS, Prague, V.V.I. - Museum of West Bohemia in Plzeň, P.O.
• Publishing Year:
2017
• Pages:
228 p. + 172 p., pics, figs.
• Language:
Czech, English summary

25,- EUR (2 vols)
 
• Author:
Boháčová, Ivana - Šmolíková, Miroslava
• ISBN:
978-80-87828-19-9
• Publisher:
Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha
• Publishing Year:
2016
• Pages:
383 p., pics, tabs, figs.
• Language:
Czech, English summary

20,- EUR
 
• Author:
Březinová, Helena - Kohout, David et al.
• ISBN:
978-80-87365-91-5
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2016
• Pages:
461 p., pics, tabs, figs.
• Language:
Czech, English summary

27,- EUR
 
• Author:
Venclová, Natalie
• ISBN:
978-80-87365-90-8
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2016
• Pages:
317 p., fig., pics
• Language:
English, French summary

20,- EUR
 
• Author:
Frolík, Jan a kol.
• ISBN:
978-80-87365-93-9
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2016
• Pages:
243 p., fig., pics
• Language:
Czech, English

10,- EUR
 
• Author:
Blažková, Gabriela a kol.
• ISBN:
978-80-87365-94-6
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2016
• Pages:
406 p., fig., pics
• Language:
Czech, English

15,- EUR
 
• Author:
Frolík, Jan - Musil, Jan
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Regionální muzeum v Chrudimi
• Publishing Year:
2016
• Pages:
175 p., pics
• Language:
Czech, German

2,- EUR
 
• Author:
Moucha, Václav - Nechvátal, Bořivoj - Varadzin, Ladislav et al.
• ISBN:
978-80-87365-84-7
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2015
• Pages:
959 p., pics, maps, add.
• Language:
Czech, English and German summary

30,- EUR
 
• Author:
Frolík, Jan - Musil, Jan
• ISBN:
978-80-87365-87-8
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Regionální muzeum v Chrudimi
• Publishing Year:
2015
• Pages:
137 p., pics
• Language:
Czech, German

2,- EUR
 
• Author:
Frolík, Jan
• ISBN:
978-80-87365-86-1
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2015
• Pages:
211 p., plans, fig., pics
• Language:
Czech, English

*

9,- EUR
 
• Author:
Blažková, Gabriela - Vepřeková, Jana
• ISBN:
978-80-87365-85-4
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2015
• Pages:
613 p., fig., pics
• Language:
Czech, English and German dictionary

20,- EUR
 
• Author:
Salač, Vladimír - Kubálek, Tomáš
• ISBN:
978-80-87365-83-0
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2015
• Pages:
543 p.
• Language:
Czech, German

20,- EUR
 
• Author:
Pavlů, Ivan
• ISBN:
978-80-87365-77-9
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2014
• Pages:
143 p., pics, fig., maps
• Language:
Czech, English summary

*

12,- EUR
 
• Author:
Kuna, Martin (Ed.)
• ISBN:
978-80-87365-78-6, 978-80-200-2485-5
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.; Academia
• Publishing Year:
2014
• Pages:
517 p., pics, fig., maps
• Language:
Czech, English summary

*

20,- EUR
 
• Author:
Frolík, Jan - Smetánka, Zdeněk
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2014
• Pages:
278, 460 p. + plans, fig., pics
• Language:
Czech, English

*

27,- EUR
 
• Author:
Měřínský, Zdeněk - Kouřil, Pavel (Eds.)
• Publisher:
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie; Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.; Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre; Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
• Publishing Year:
2014
• Pages:
761 p., pics
• Language:
Czech, English, German

*

25,- EUR
 
• Author:
Boháčová, Ivana - Sommer, Petr (Eds.)
• ISBN:
978-80-87365-76-2
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2014
• Pages:
556 p., pics, fig., maps
• Language:
Czech, English

*

11,- EUR
 
• Author:
Jiráň, Luboš – Venclová, Natalie
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2013

300,- EUR
 
• Author:
Venclová, Natalie (ed.) - Chytráček, Miloslav - Drda, Petr - Koutecký, Drahomír - Michálek, Jan - Vokolek, Vít
• ISBN:
978-80-87365-58-8
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2013
• Pages:
196 p., pics
• Language:
English, French summary

*

40,- EUR
 
• Author:
Košta, Jiří - Hošek, Jiří
• ISBN:
978-80-86023-58-8
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
• Publishing Year:
2014
• Pages:
334 p.
• Language:
English

18,- EUR
 
• Author:
Salač, Vladimír (ed.) - Droberjar, Eduard - Militký, Jiří - Musil, Jiří - Urbanová, Kristýna
• ISBN:
978-80-87365-60-1
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2013
• Pages:
240 p., pics
• Language:
English, French summary

*

50,- EUR
 
• Author:
Jiráň, Luboš (ed.) - Chvojka, Ondřej - Čujanová-Jílková, Eva - Hrala, Jiří - Hůrková, Jindra - Koutecký, Drahomír - Michálek, Jan - Moucha, Václav - Pleinerová, Ivana - Smrž, Zdeněk - Vokolek, Vít; contributions from Blažek, Jan - Bouzek, Jan - Břicháček, Pavel - Dobeš, Miroslav - Metlička, Milan - Šumberová, Radka
• ISBN:
978-80-87365-57-1
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2013
• Pages:
285 p. pics
• Language:
English, French summary

*

55,- EUR
 
• Author:
Neustupný, Evžen (ed.) - Dobeš, Miroslav - Turek, Jan - Zápotocký, Milan
• ISBN:
978-80-87365-56-4
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2013
• Pages:
200 p., pics
• Language:
English, French summary

*

40 EUR
 
• Author:
Pavlů, Ivan (ed.) - Zápotocká, Marie
• ISBN:
978-80-87365-55-7
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2013
• Pages:
136 p., pics
• Language:
English, French summary

*

35 EUR
 
• Author:
M. Dobeš – P. Limburský a kol. (Ž. Brnić – J. Likovský – M. Popelka – R. Kyselý – J. Hlaváč)
• ISBN:
978-80-87365- 65-6
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2013
• Pages:
192 p., pics
• Language:
Czech, German

25,89 EUR
 
• Author:
Meduna, Petr - Pařez, Jan - Tlustý, Jaromír
• ISBN:
978-80-87365-26-7
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2011
• Pages:
102 p.
• Language:
Czech, German

3,- EUR
 
• Author:
Kuna, Martin - Němcová, Andrea et al.
• ISBN:
978-80-87365-50-2
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2012
• Pages:
358 p.
• Language:
Czech, English

19,- EUR
 
• Author:
Tomková, Kateřina et al.
• ISBN:
978-80-87365-48-9
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2012
• Pages:
380 p.
• Language:
Czech, German

12,- EUR
 
• Author:
Šumberová, Radka
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2012
• Pages:
146 p.
• Language:
Czech, English, German

14,- EUR
 
• Author:
Boháčová, Ivana - Blažková, Gabriela
• ISBN:
978-80-87365-30-4, 978-80-87365-31-1
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2012
• Pages:
348, 312 p. + plans
• Language:
Czech, English

30,- EUR
 
• Author:
Trefný, Martin - Jiráň, Luboš et al.
• ISBN:
978-80-87365-38-0, 978-80-86924-17-5
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Podřipské muzeum
• Publishing Year:
2012
• Pages:
145 p.
• Language:
Czech, German

7,- EUR
 
• Author:
Sádlo, Jiří - Meduna, Petr - Pokorný, Petr - Daňhel Jan
• ISBN:
978-80-86188-38-6, 978-80-87365-44-1
• Publisher:
Botanický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2001
• Pages:
34 pp.
• Language:
Czech and English

,- EUR
 
• Author:
Danielisová, Alžběta
• ISBN:
978-80-97365-24-3, 978-80-87151-15-0
• Publisher:
Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i. - Východočeské muzeum v Pardubicích
• Publishing Year:
2010
• Pages:
341 p.
• Language:
Czech, English

20,- EUR
 
• Author:
Hošek, Jiří – Cleere, Henry – Mihok, Ľubomír (eds.)
• ISBN:
978-80-87365-41-0
• Publisher:
Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2011
• Pages:
318 p., 112 pics and 32 tabs
• Language:
English

19,- EUR
 
• Author:
Zápotocká, Marie
• ISBN:
978-80-87365-25-0
• Publisher:
Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2010
• Pages:
255 p., 102 tabs
• Language:
German

13,- EUR
 
• Author:
Pavlů, Ivan
• ISBN:
978-80-87365-32-8
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2010
• Pages:
98 p., tabs
• Language:
Czech, German

*

4,- EUR
 
• Author:
Pavlů, Ivan
• ISBN:
978-80-87365-29-8
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2010
• Pages:
200 p., tabs
• Language:
Czech, English

*

15,- EUR
 
• Author:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
1211-6831 - 978-80-87365-33-5 (ARÚ AV ČR) - 978-80-86204-24-6 (Společnost přátel starožitností)
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Společnost přátel starožitostí
• Publishing Year:
2010
• Pages:
654 p., pics
• Language:
Czech and German, English and German summary

33,- EUR
 
• Author:
Maříková Vlčková, Petra – Mynářová, Jana – Tomášek, Martin (eds.)
• ISBN:
978-80-7308-279-; 978-80-87365-18-2
• Publisher:
Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze – Archeologický ústav Akademie věd České republiky
• Publishing Year:
2009
• Pages:
262 pp. with figs.
• Language:
English, German and Czech with English resumé

,- EUR
 
• Author:
Mařík, Jan
• ISBN:
978-80-7308-270-3, 978-80-86124-96-4
• Publisher:
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
• Publishing Year:
2009
• Pages:
283 p., pics, tabs
• Language:
English resumé

9,- EUR
 
• Author:
Nechvátal, Bořivoj et al.
• ISBN:
978-80-87365-23-6
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR Praha v.v.i.
• Publishing Year:
2009
• Pages:
432 p., pics, tabs
• Language:
English and German summary

18,- EUR
 
• Author:
Maříková-Kubková, Jana - Baxa, Peter (eds.)
• ISBN:
978-80-89175-36-9; 978-80-87365-21-2
• Publisher:
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2009
• Pages:
246 p.
• Language:
Slovak, Czech, Summary in English

*

9,- EUR
 
• Author:
Venclová, Natalie et al.
• ISBN:
978-80-86124-90-2
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
• Publishing Year:
2008
• Pages:
318 9., pics, CD-ROM

15,- EUR
 
• Author:
Fridrichová-Sýkorová, Ivana
• ISBN:
978-80-86124-94-0
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Pages:
298 p., tabs and pics
• Language:
English summary

13,- EUR
 
• Author:
Ernée, Michal
• ISBN:
978-80-86124-92-6
• Publisher:
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.,
• Publishing Year:
2008
• Pages:
126 p., tabs and pics
• Language:
German summary

9,- EUR
 
• Author:
Macháček, Jiří (ed.)
• ISBN:
978-80-254-1781-2, 978-80-86124-88-9
• Publisher:
Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita - Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Plzeň: Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni
• Publishing Year:
2008
• Pages:
281 pp. with figs.
• Language:
English resumé

16,- EUR
 
• Author:
Boháčová, Ivana - Poláček, Lumír (eds.)
• ISBN:
80-86023-84-2
• Publisher:
Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno v.v.i.
• Publishing Year:
2008
• Pages:
290 pp., 19 tabs., figs.
• Language:
German, English

,- EUR
 
• Author:
Boháčová, I. - Havrda, J. - Podliska, J. - Šmolíková, M., eds.
• ISBN:
987-80-85394-52-8
• Publisher:
Muzeum hlavního města Prahy; Praha: Národní památkový ústav, ú. o.p. v hlavním městě Praze; Praha: Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2007
• Pages:
364 p. with figs.
• Language:
Czech, English resumé

12,- EUR
 
• Author:
Schebek, Adolf
• ISBN:
978-80-86124-74-2
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2007
• Language:
Czech, German

15,- EUR
 
• Author:
Harding, Anthony et al.
• ISBN:
978-80-86124-12-4
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2007
• Pages:
192 p., pics and tabs
• Language:
English

13,- EUR
 
• Author:
Jiráň, Luboš – Venclová, Natalie
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2008

114,- EUR
 
• Author:
Kuna Martin
• ISBN:
978-80-86124-75-9
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2007
• Pages:
163 p., pics
• Language:
Czech

*

17,- EUR
 
• Author:
Vencl, Slavomil (ed.) – Fridrich, Jan
• ISBN:
978-80-86124-76-6
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2007
• Pages:
164 p., pics
• Language:
Czech

17,- EUR
 
• Author:
Pavlů, Ivan (ed.) – Zápotocká, Marie
• ISBN:
978-80-86124-71-1
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2007
• Pages:
118 p., pics
• Language:
Czech

*

14,- EUR
 
• Author:
Neustupný, Evžen (ed.)
• ISBN:
978-80-86124-77-3
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2008
• Pages:
185 p., pics
• Language:
Czech

*

17,- EUR
 
• Author:
Jiráň, Luboš (ed.)
• ISBN:
978-80-86124-78-0
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2008
• Pages:
265 p., pics
• Language:
Czech

*

19,- EUR
 
• Author:
Venclová, Natalie (ed.)
• ISBN:
978-80-86124-79-7
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2008
• Pages:
173 p., pics
• Language:
Czech

*

17,- EUR
 
• Author:
Venclová, Natalie (ed.)
• ISBN:
978-80-86124-80-3
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2008
• Pages:
164 p., pics
• Language:
Czech

*

17,- EUR
 
• Author:
Salač, Vladimír (ed.)
• ISBN:
978-80-86124-81-0
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2008
• Pages:
214 p., pics

*

17,- EUR
 
• Author:
Pleinerová, Ivana
• ISBN:
978-80-86124-68-1
• Publisher:
Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2007
• Pages:
x+245 p., pics, tabs and 2 annexes
• Language:
Czech summary

17,- EUR
 
• Author:
Květina Petr - Pavlů, Ivan
• ISBN:
978-80-86124-67-4
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Publishing Year:
2007
• Pages:
79 p., pics and tabs + CD-ROM
• Language:
Czech, English

10,- EUR
 
• Author:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
80-86124-59-2
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR; Společnost přátel starožitností
• Publishing Year:
2006
• Pages:
443 p., pics
• Language:
English, German, French

21,- EUR
 
• Author:
Nekuda, Vladimír – Měřínský, Zdeněk – Kouřil, Pavel
• ISBN:
80-7275-061-5; 0231-5823
• Publisher:
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně; Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty; Archeologický ústav AV ČR v Praze a Brně; Archeologický ústav SAV v Nitře; Město Chrudim; Regionální muzeum v Chrudimi
• Publishing Year:
2006
• Pages:
455 p., pics
• Language:
German summary

18,- EUR
 
• Author:
Vencl, Slavomil (ed.)
• ISBN:
80-86124-63-0
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2006
• Pages:
475 p., pics, 28 col. annexes
• Language:
Czech, English and German summary

20,- EUR
 
• Author:
Pavlů, Ivan
• ISBN:
978-80-87365-22-9
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2009 CD reprint
• Language:
Czech resumé

6,- EUR
 
• Author:
Pleiner, Radomír
• ISBN:
80-86124-62-2
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2006
• Pages:
384 p., 76 pics and 39 tabs
• Language:
English

26,- EUR
 
• Author:
Pavlů, Ivan (ed.)
• ISBN:
80-86124-55-X
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2005
• Pages:
177 p., pics and tabs
• Language:
English summary

17,- EUR
 
• Author:
Hrdlička, Ladislav
• ISBN:
80-86124-60-6
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2005
• Pages:
347 p., tabs and pics
• Language:
Czech

18,- EUR
 
• Author:
Hrdlička, Ladislav
• ISBN:
80-86124-10-X
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2005
• Pages:
529 p., pics, maps
• Language:
English summary

14,- EUR
 
• Author:
Fridrich, Jan - Sýkorová, Ivana
• ISBN:
80-86124-53-3
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2005
• Pages:
285 p., 127 pics
• Language:
English summary

16,- EUR
 
• Author:
Mařík, Tomáš – Maříková-Kubková, Jana (eds.)
• ISBN:
80-86124-65-7
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2005
• Pages:
171 pp. with figs.
• Language:
Czech

,- EUR
 
• Author:
Moucha, Václav
• ISBN:
80-86124-57-6
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2005
• Pages:
292 p., pics, 217 tabs
• Language:
German, Czech summary

37,- EUR
 
• Author:
Kuna, Martin et al.
• ISBN:
80-86124-51-7
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2005
• Pages:
593 p., pics and annexes, CD-ROM
• Language:
English summary

21,- EUR
 
• Author:
Maříková-Kubková, Jana (ed.)
• ISBN:
80-80124-54-1
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2005
• Pages:
152 pp. with figs. and tabs.
• Language:
English resume, German

11,- EUR
 
• Author:
Durdík, Tomáš
• ISBN:
80-86124-46-0
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2004
• Pages:
339 p., pics
• Language:
German summary

21,- EUR
 
• Author:
Nechvátal, Bořivoj
• ISBN:
80-86124-49-5
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2004
• Pages:
667 pp. with figs. and tabs.
• Language:
English and German resume

,- EUR
 
• Author:
Suchý, Marek
• ISBN:
80-80624-39-8
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2003
• Pages:
176 p. with annexes
• Language:
English summary

21,- EUR
 
• Author:
Pavlů, Ivan (ed.)
• ISBN:
80-86124-33-9
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2002
• Pages:
227 p., pics
• Language:
English and French summary

31,- EUR
 
• Author:
Salač, Vladimír – Lang, Amei (eds.)
• ISBN:
80-86124-34-7
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2002
• Pages:
441 p., pics
• Language:
German, Czech summary

37,- EUR
 
• Author:
Richter, Miroslav - Krajíc, Rudolf
• ISBN:
80-86566-02-1
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR; Sezimovo Ústí: Městský úřad; Tábor: Husitské muzeum
• Publishing Year:
2001
• Language:
German resume

,- EUR
 
• Author:
Čech, Petr - Dobeš, Miroslav (eds.)
• ISBN:
80-901828-6-0
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR; Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum; Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech
• Publishing Year:
2000
• Pages:
313 pp. with figs. and tabs.
• Language:
German resume

,- EUR
 
• Author:
Pleiner, Radomír
• ISBN:
80-86124-26-6
• Publisher:
Archeologický ústav AV ČR
• Publishing Year:
2000
• Pages:
418 p., 73 pics and 24 tabs
• Language:
English

37,- EUR