• Autor:
Frolík, Jan
• ISBN:
978-80-7581-006-9
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2017
• Počet stránek:
263 s., obr., fot.
• Jazyk publikace:
česky, angl. resumé

260,- Kč
 
• Autor:
Kapustka, Katarína (ed.)
• ISBN:
978-80-7581-014-4
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha
• Rok vydání:
2018
• Počet stránek:
309 s., fot., obr.
• Jazyk publikace:
česky, německy, anglicky, slovensky

400,- Kč
 
• Autor:
Dobeš, Miroslav - Limburský, Petr - a kol.
• ISBN:
978-80-87365-98-4
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha
• Rok vydání:
2018
• Počet stránek:
192 s., obr., tab., graf.
• Jazyk publikace:
česky, něm. resumé

800,- Kč
 
• Autor:
Michálek, Jan
• ISBN:
978-80-7581-000-7
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích
• Rok vydání:
2017
• Počet stránek:
1119 str., 1. a 2. sv.: 664 str., vč. 57 str. obr. příloh, 61 str. fototab.; 3. sv.: 445 str. kresebných tab.
• Jazyk publikace:
česky

1000,- Kč
 
• Autor:
Boháčová, Ivana – Podliska, Jaroslav a kol.
• ISBN:
978-80-7581-008-3 - 2. upravené vydání
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Národní památkový ústav
• Rok vydání:
2018
• Počet stránek:
335 str., obr.
• Jazyk publikace:
česky, anglické resumé

250,- Kč
 
• Autor:
Kysela, J. - Danielisová, A. - Militký, J. (eds.)
• ISBN:
978-80-7581-002-1; 978-80-7308-763‑0
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha v. v. i. - Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
• Rok vydání:
2017
• Počet stránek:
531 str., barevné obrázky a tabulky v textu
• Jazyk publikace:
anglicky, německy,francouzsky

900,- Kč
 
• Autor:
Chvojka, Ondřej - Jiráň, Luboš - Metlička, Milan a kolektiv
• ISBN:
978-80-7394-655-5, 978-80-87365-96-0, 978-80-7247-135-5
• Vydavatel:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Západočeské muzeum v Plzni, p.o.
• Rok vydání:
2017
• Počet stránek:
228 s. + 172 s., obr., fot.
• Jazyk publikace:
česky, německé resumé

650,- Kč (oba svazky)
 
• Autor:
Boháčová, Ivana - Šmolíková, Miroslava
• ISBN:
978-80-87828-19-9
• Vydavatel:
Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha
• Rok vydání:
2016
• Počet stránek:
383 s., obr., tab., foto.
• Jazyk publikace:
česky, anglické resumé

495,- Kč
 
• Autor:
Březinová, Helena - Kohout, David et al.
• ISBN:
978-80-87365-91-5
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2016
• Počet stránek:
461 s., obr., tab., foto.
• Jazyk publikace:
česky, anglické resumé

700,- Kč
 
• Autor:
Venclová, Natalie
• ISBN:
978-80-87365-90-8
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2016
• Počet stránek:
317 s., fotky, obr.
• Jazyk publikace:
anglicky, francouzské resumé

500,- Kč
 
• Autor:
Frolík, Jan a kol.
• ISBN:
978-80-87365-93-9
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2016
• Počet stránek:
243 s., obr., fotky
• Jazyk publikace:
česky, anglicky

250,- Kč
 
• Autor:
Blažková, Gabriela a kol.
• ISBN:
978-80-87365-94-6
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2016
• Počet stránek:
406 s., obr., fotky
• Jazyk publikace:
česky, anglicky

350,- Kč
 
• Autor:
Frolík, Jan - Musil, Jan
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Regionální muzeum v Chrudimi
• Rok vydání:
2016
• Počet stránek:
175 s., obr.
• Jazyk publikace:
česky, německy

55,- Kč
 
• Autor:
Moucha, Václav - Nechvátal, Bořivoj - Varadzin, Ladislav et al.
• ISBN:
978-80-87365-84-7
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2015
• Počet stránek:
959 s., fot., obr., mapy, přílohy
• Jazyk publikace:
česky, anglické a německé resumé

810,- Kč
 
• Autor:
Frolík, Jan - Musil, Jan
• ISBN:
978-80-87365-87-8
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Regionální muzeum v Chrudimi
• Rok vydání:
2015
• Počet stránek:
137 s., obr.
• Jazyk publikace:
česky, německy

55,- Kč
 
• Autor:
Frolík, Jan
• ISBN:
978-80-87365-86-1
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2015
• Počet stránek:
211 s., plány, obr., fot.
• Jazyk publikace:
česky, anglicky

*

250,- Kč
 
• Autor:
Blažková, Gabriela - Vepřeková, Jana
• ISBN:
978-80-87365-85-4
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2015
• Počet stránek:
613 s., obr., fot.
• Jazyk publikace:
česky, anglický a německý slovník

540,- Kč
 
• Autor:
Salač, Vladimír - Kubálek, Tomáš
• ISBN:
978-80-87365-83-0
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2015
• Počet stránek:
543 s.
• Jazyk publikace:
česky, německy

540,- Kč
 
• Autor:
Pavlů, Ivan
• ISBN:
978-80-87365-77-9
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2014
• Počet stránek:
143 s., obr., fotky, mapy
• Jazyk publikace:
Česky, anglické resumé

*

330,- Kč
 
• Autor:
Kuna, Martin (ed.)
• ISBN:
978-80-87365-78-6, 978-80-200-2485-5
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.; Academia
• Rok vydání:
2014
• Počet stránek:
517 s., obr., fotky, mapy
• Jazyk publikace:
Česky, anglické resumé

*

560,- Kč
 
• Autor:
Frolík, Jan - Smetánka, Zdeněk
• ISBN:
978-80-87365-73-1, 978-80-87365-80-9
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2014
• Počet stránek:
278, 460 s. + plány, obr., fot.
• Jazyk publikace:
česky, anglicky

*

750,- Kč
 
• Autor:
Křivánek, Roman - Danielisová, Alžběta - Drda, Petr
• ISBN:
978-80-87365-69-4
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2013
• Počet stránek:
158 s., obr., fotky
• Jazyk publikace:
Česky, anglické resumé

*

300,- Kč
 
• Autor:
Měřínský, Zdeněk - Kouřil, Pavel (ed.)
• Vydavatel:
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie; Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.; Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre; Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
• Rok vydání:
2014
• Počet stránek:
761 s. s obr.
• Jazyk publikace:
česky, anglicky, německy

*

700,- Kč
 
• Autor:
Boháčová, Ivana - Sommer, Petr (ed.)
• ISBN:
978-80-87365-76-2
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2014
• Počet stránek:
556 s., obr., fotky, mapy
• Jazyk publikace:
Česky, anglicky

*

300,- Kč
 
• Autor:
Jiráň, Luboš – Venclová, Natalie
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2013

 
• Autor:
Vencl, Slavomil (ed.) - Fridrich, Jan - Valoch, Karel
• ISBN:
978-80-87365-54-0
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2013
• Počet stránek:
195 s., obr., fotky
• Jazyk publikace:
anglicky, francouzské resumé

*

1100,- Kč
 
• Autor:
Venclová, Natalie (ed.) - Drda, Petr - Michálek, Jan - Militký, Jiří - Salač, Vladimír - Sankot, Pavel - Vokolek, Vít
• ISBN:
978-80-87365-59-5
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2013
• Počet stránek:
183 s., fot., obr., tab.
• Jazyk publikace:
anglicky, francouzské resumé

*

1100,- CZK
 
• Autor:
Čech, Petr - Kočár, Petr - Kozáková, Radka - Kočárová, Romana
• ISBN:
978-80-87365-66-3
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2013
• Počet stránek:
159 s., tab., obr., fot.
• Jazyk publikace:
česky, německé resumé

*

280,- Kč
 
• Autor:
Venclová, Natalie (ed.) - Chytráček, Miloslav - Drda, Petr - Koutecký, Drahomír - Michálek, Jan - Vokolek, Vít
• ISBN:
978-80-87365-58-8
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2013
• Počet stránek:
196 s., fot.
• Jazyk publikace:
anglicky, francouzské resumé

*

1100,- Kč
 
• Autor:
Salač, Vladimír (ed.) - Droberjar, Eduard - Militký, Jiří - Musil, Jiří - Urbanová, Kristýna
• ISBN:
978-80-87365-60-1
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2013
• Počet stránek:
240 s., fot.
• Jazyk publikace:
anglicky, francouzské resumé

*

1400,- Kč
 
• Autor:
Jiráň, Luboš (ed.) - Chvojka, Ondřej - Čujanová-Jílková, Eva - Hrala, Jiří - Hůrková, Jindra - Koutecký, Drahomír - Michálek, Jan - Moucha, Václav - Pleinerová, Ivana - Smrž, Zdeněk - Vokolek, Vít; contributions from Blažek, Jan - Bouzek, Jan - Břicháček, Pavel - Dobeš, Miroslav - Metlička, Milan - Šumberová, Radka
• ISBN:
978-80-87365-57-1
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2013
• Počet stránek:
285 s., fot.
• Jazyk publikace:
anglicky, francouzské resumé

*

1540,- Kč
 
• Autor:
Neustupný, Evžen (ed.) - Dobeš, Miroslav - Turek, Jan - Zápotocký, Milan
• ISBN:
978-80-87365-56-4
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2013
• Počet stránek:
200 s., fot.
• Jazyk publikace:
anglicky, francouzské resumé

*

1120,- Kč
 
• Autor:
Pavlů, Ivan (ed.) - Zápotocká, Marie
• ISBN:
978-80-87365-55-7
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2013
• Počet stránek:
136 s., fot.
• Jazyk publikace:
anglicky, francouzské resumé

*

875,- Kč
 
• Autor:
M. Dobeš – P. Limburský a kol. (Ž. Brnić – J. Likovský – M. Popelka – R. Kyselý – J. Hlaváč)
• ISBN:
978-80-87365- 65-6
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2013
• Počet stránek:
192 s., fot.
• Jazyk publikace:
česky, německy

300,- Kč
 
• Autor:
Militký, Jiří
• ISBN:
978-80-7007-390-2; 978-80-87365-61-8
• Vydavatel:
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Centrum medievistických studií AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2013
• Počet stránek:
386 s., fotky
• Jazyk publikace:
Česky, německé resumé

700,- Kč
 
• Autor:
Meduna, Petr - Pařez, Jan - Tlustý, Jaromír
• ISBN:
978-80-87365-26-7
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2011
• Počet stránek:
102 s.
• Jazyk publikace:
česky, německy

75,- Kč
 
• Autor:
Kuna, Martin - Němcová, Andrea a kol.
• ISBN:
978-80-87365-50-2
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2012
• Počet stránek:
358 s.
• Jazyk publikace:
česky, anglicky

475,- Kč
 
• Autor:
Tomková, Kateřina a kol.
• ISBN:
978-80-87365-48-9
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2012
• Počet stránek:
380 s.
• Jazyk publikace:
česky, německy

300,- Kč
 
• Autor:
Šumberová, Radka
• ISBN:
978-80-87365-52-6
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2012
• Počet stránek:
146 s.
• Jazyk publikace:
česky, anglicky, německy

350,- Kč
 
• Autor:
Boháčová, Ivana - Blažková, Gabriela
• ISBN:
978-80-87365-30-4, 978-80-87365-31-1
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2012
• Počet stránek:
348, 312 s. + plány
• Jazyk publikace:
česky, anglicky

700,- Kč
 
• Autor:
Trefný, Martin - Jiráň, Luboš a kol.
• ISBN:
978-80-87365-38-0, 978-80-86924-17-5
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Podřipské muzeum
• Rok vydání:
2012
• Počet stránek:
145 s.
• Jazyk publikace:
česky a německy

180,- Kč
 
• Autor:
Sádlo, Jiří - Meduna, Petr - Pokorný, Petr - Daňhel Jan
• ISBN:
978-80-86188-38-6, 978-80-87365-44-1
• Vydavatel:
Botanický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2011
• Počet stránek:
34 s.
• Jazyk publikace:
česky a anglicky

75,- Kč
 
• Autor:
Danielisová, Alžběta
• ISBN:
978-80-97365-24-3, 978-80-87151-15-0
• Vydavatel:
Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i. - Východočeské muzeum v Pardubicích
• Rok vydání:
2010
• Počet stránek:
341 s.
• Jazyk publikace:
česky, anglicky

500,- kč
 
• Autor:
Hošek, Jiří – Cleere, Henry – Mihok, Ľubomír (eds.)
• ISBN:
978-80-87365-41-0
• Vydavatel:
Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2011
• Počet stránek:
318 s. se 112 obr. a 32 tab
• Jazyk publikace:
anglicky

465,- Kč
 
• Autor:
Zápotocká, Marie
• ISBN:
978-80-87365-25-0
• Vydavatel:
Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2010
• Počet stránek:
255 s. textu, 102 tabulek
• Jazyk publikace:
německy

311,- Kč
 
• Autor:
Pavlů, Ivan
• ISBN:
978-80-87365-32-8
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2010
• Počet stránek:
98 s., tab.
• Jazyk publikace:
česky, německy

*

100,- Kč
 
• Autor:
Pavlů, Ivan
• ISBN:
978-80-87365-29-8
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2010
• Počet stránek:
200 s., tab.
• Jazyk publikace:
česky, anglicky

*

363,- Kč
 
• Autor:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
1211-6831 - 978-80-87365-33-5 (ARÚ AV ČR) - 978-80-86204-24-6 (Společnost přátel starožitností)
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Společnost přátel starožitostí
• Rok vydání:
2010
• Počet stránek:
654 s., obr.
• Jazyk publikace:
česky a něm., res. něm. a angl.

847,- Kč
 
• Autor:
Maříková Vlčková, Petra – Mynářová, Jana – Tomášek, Martin (eds.)
• ISBN:
978-80-7308-279-; 978-80-87365-18-2
• Vydavatel:
Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze – Archeologický ústav Akademie věd České republiky
• Rok vydání:
2009
• Počet stránek:
262 s. s obr
• Jazyk publikace:
anglicky, německy, česky s angl. res.

490,- Kč
 
• Autor:
Mařík, Jan
• ISBN:
978-80-7308-270-3, 978-80-86124-96-4
• Vydavatel:
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
• Rok vydání:
2009
• Počet stránek:
283 s. s obr. a tab
• Jazyk publikace:
angl. resumé

207,- Kč
 
• Autor:
Nechvátal, Bořivoj et al.
• ISBN:
978-80-87365-23-6
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR Praha v.v.i.
• Rok vydání:
2009
• Počet stránek:
432 s. s obr. a tab
• Jazyk publikace:
angl. a něm. resumé

456,- Kč
 
• Autor:
Maříková-Kubková, Jana - Baxa, Peter (eds.)
• ISBN:
978-80-89175-36-9; 978-80-87365-21-2
• Vydavatel:
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2009
• Počet stránek:
246 s.
• Jazyk publikace:
Slovensky, česky, anglické resumé

*

207,- Kč
 
• Autor:
Venclová, Natalie et al.
• ISBN:
978-80-86124-90-2
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
• Rok vydání:
2008
• Počet stránek:
318 s. s obr., přiloha CD
• Jazyk publikace:
res. angl.

415,- Kč
 
• Autor:
Fridrichová-Sýkorová, Ivana
• ISBN:
978-80-86124-94-0
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2008
• Počet stránek:
298 s. s tab. a obr.
• Jazyk publikace:
res. angl.

311,- Kč
 
• Autor:
Ernée, Michal
• ISBN:
978-80-86124-92-6
• Vydavatel:
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2008
• Počet stránek:
126 s. s tab. a obr.
• Jazyk publikace:
res. něm.

197,- Kč
 
• Autor:
Macháček, Jiří (ed.)
• ISBN:
978-80-254-1781-2, 978-80-86124-88-9
• Vydavatel:
Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita - Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Plzeň: Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni
• Rok vydání:
2008
• Počet stránek:
281 s. s obr.
• Jazyk publikace:
res. angl.

383,- Kč
 
• Autor:
Boháčová, Ivana - Poláček, Lumír (eds.)
• ISBN:
80-86023-84-2
• Vydavatel:
Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno v.v.i.
• Rok vydání:
2008
• Počet stránek:
290 s., 19 Tab. s obr.
• Jazyk publikace:
německy, anglicky

400,- Kč
 
• Autor:
Boháčová, I. - Havrda, J. - Podliska, J. - Šmolíková, M., eds.
• ISBN:
987-80-85394-52-8
• Vydavatel:
Muzeum hlavního města Prahy; Praha: Národní památkový ústav, ú. o.p. v hlavním městě Praze; Praha: Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2007
• Počet stránek:
364 s. s obr.
• Jazyk publikace:
Český, res. angl

316,- Kč
 
• Autor:
Schebek, Adolf
• ISBN:
978-80-86124-74-2
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2007
• Počet stránek:
335 s.
• Jazyk publikace:
česky, německy

363,- Kč
 
• Autor:
Harding, Anthony et al.
• ISBN:
978-80-86124-12-4
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2007
• Počet stránek:
192 s. s obr. a tab.
• Jazyk publikace:
anglicky

342,- Kč
 
• Autor:
Jiráň, Luboš – Venclová, Natalie
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2008

2891,- Kč
 
• Autor:
Kuna Martin
• ISBN:
978-80-86124-75-9
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2007
• Počet stránek:
163 s. s obr.
• Jazyk publikace:
česky

*

415,- Kč
 
• Autor:
Vencl, Slavomil (ed.) – Fridrich, Jan
• ISBN:
978-80-86124-76-6
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2007
• Počet stránek:
164 s. s obr.
• Jazyk publikace:
česky

415,- Kč
 
• Autor:
Pavlů, Ivan (ed.) – Zápotocká, Marie
• ISBN:
978-80-86124-71-1
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2007
• Počet stránek:
118 s. s obr.
• Jazyk publikace:
česky

*

332,- Kč
 
• Autor:
Neustupný, Evžen (ed.)
• ISBN:
978-80-86124-77-3
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2008
• Počet stránek:
185 s., s obr.
• Jazyk publikace:
česky

*

435,- Kč
 
• Autor:
Jiráň, Luboš (ed.)
• ISBN:
978-80-86124-78-0
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2008
• Počet stránek:
265 s., s obr.
• Jazyk publikace:
česky

*

466,- Kč
 
• Autor:
Venclová, Natalie (ed.)
• ISBN:
978-80-86124-79-7
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2008
• Počet stránek:
173 s. s obr.
• Jazyk publikace:
česky

*

415,- Kč
 
• Autor:
Venclová, Natalie (ed.)
• ISBN:
978-80-86124-80-3
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2008
• Počet stránek:
164 s. s obr.
• Jazyk publikace:
česky

*

415,- Kč
 
• Autor:
Salač, Vladimír (ed.)
• ISBN:
978-80-86124-81-0
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2008
• Počet stránek:
214 s. s obr.

*

415,- Kč
 
• Autor:
Pleinerová, Ivana
• ISBN:
978-80-86124-68-1
• Vydavatel:
Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2007
• Počet stránek:
x+245 s. s obr., tab. a 2 příl.
• Jazyk publikace:
res. čes

415,- Kč
 
• Autor:
Květina Petr - Pavlů, Ivan
• ISBN:
978-80-86124-67-4
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2007
• Počet stránek:
79 s. s obr. a tab. + CD
• Jazyk publikace:
česky a anglicky

228,- Kč
 
• Autor:
Durdík, Tomáš (ed.)
• ISBN:
80-86124-59-2
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR; Společnost přátel starožitností
• Rok vydání:
2006
• Počet stránek:
443 s. s obr
• Jazyk publikace:
angl., něm., franc.

574,- Kč
 
• Autor:
Nekuda, Vladimír – Měřínský, Zdeněk – Kouřil, Pavel
• ISBN:
80-7275-061-5; 0231-5823
• Vydavatel:
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně; Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty; Archeologický ústav AV ČR v Praze a Brně; Archeologický ústav SAV v Nitře; Město Chrudim; Regionální muzeum v Chrudimi
• Rok vydání:
2006
• Počet stránek:
455 s. s obr.
• Jazyk publikace:
res. něm.

509,- Kč
 
• Autor:
Vencl, Slavomil (ed.)
• ISBN:
80-86124-63-0
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2006
• Počet stránek:
475 s. s obr., 28 s. barevných příloh
• Jazyk publikace:
Česky, res. angl. a něm.

580,- Kč
 
• Autor:
Pavlů, Ivan
• ISBN:
978-80-87365-22-9
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
reprint CD 2009
• Počet stránek:
340 s. s obr. a mapami
• Jazyk publikace:
res. čes.

150,- Kč
 
• Autor:
Pleiner, Radomír
• ISBN:
80-86124-62-2
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2006
• Počet stránek:
384 s. se 76 obr. a 39 tab.
• Jazyk publikace:
Anglicky

786,- Kč
 
• Autor:
Pavlů, Ivan (ed.)
• ISBN:
80-86124-55-X
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2005
• Počet stránek:
177 s. s obr. a tab.
• Jazyk publikace:
res. angl.

531,- Kč
 
• Autor:
Hrdlička, Ladislav
• ISBN:
80-86124-60-6
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2005
• Počet stránek:
347 s. s tab. a obr. v textu.
• Jazyk publikace:
Česky

483,- Kč
 
• Autor:
Hrdlička, Ladislav
• ISBN:
80-86124-10-X
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2005
• Počet stránek:
529 s. s obr. a mapami
• Jazyk publikace:
res. angl.

420,- Kč
 
• Autor:
Fridrich, Jan - Sýkorová, Ivana
• ISBN:
80-86124-53-3
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2005
• Počet stránek:
285 s. 127 obr.
• Jazyk publikace:
res. angl.

525,- Kč
 
• Autor:
Mařík, Tomáš – Maříková-Kubková, Jana (eds.)
• ISBN:
80-86124-65-7
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2005
• Počet stránek:
171 s. s obr.
• Jazyk publikace:
česky

155,- Kč
 
• Autor:
Moucha, Václav
• ISBN:
80-86124-57-6
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2005
• Počet stránek:
292 s. s obr., 217 tab.
• Jazyk publikace:
res. čes.

1186,- Kč
 
• Autor:
Kuna, Martin et al.
• ISBN:
80-86124-51-7
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2005
• Počet stránek:
593 s. s obr. a příl., CD
• Jazyk publikace:
res. angl.

672,- Kč
 
• Autor:
Maříková-Kubková, Jana (ed.)
• ISBN:
80-80124-54-1
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2005
• Počet stránek:
152 s. s obr. a tab.
• Jazyk publikace:
res. angl., něm.

249,- Kč
 
• Autor:
Durdík, Tomáš
• ISBN:
80-86124-46-0
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2004
• Počet stránek:
339 s. s obr.
• Jazyk publikace:
res. něm.

402,- Kč
 
• Autor:
Nechvátal, Bořivoj
• ISBN:
80-86124-49-5
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2004
• Počet stránek:
667 s. s obr. a tab.
• Jazyk publikace:
res. angl., něm.

588,- Kč
 
• Autor:
Suchý, Marek
• ISBN:
80-80624-39-8
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2003
• Počet stránek:
176 s. s příl.
• Jazyk publikace:
res. angl.

226,- Kč
 
• Autor:
Pavlů, Ivan (ed.)
• ISBN:
80-86124-33-9
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2002
• Počet stránek:
227 s. s obr.
• Jazyk publikace:
res. angl., franc.

396,- Kč
 
• Autor:
Salač, Vladimír – Lang, Amei (eds.)
• ISBN:
80-86124-34-7
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2002
• Počet stránek:
441 s. s obr.
• Jazyk publikace:
res. čes.

452,- Kč
 
• Autor:
Richter, Miroslav - Krajíc, Rudolf
• ISBN:
80-86566-02-1
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR; Sezimovo Ústí: Městský úřad; Tábor: Husitské muzeum
• Rok vydání:
2001
• Počet stránek:
193 s. 189 obr. 28 příloh.
• Jazyk publikace:
res. německy

425,- Kč
 
• Autor:
Čech, Petr - Dobeš, Miroslav (eds.)
• ISBN:
80-901828-6-0
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR; Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum; Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech
• Rok vydání:
2000
• Počet stránek:
313 s. s obr. a tab.
• Jazyk publikace:
res. něm.

272,- Kč
 
• Autor:
Pleiner, Radomír
• ISBN:
80-86124-26-6
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR
• Rok vydání:
2000
• Počet stránek:
418 s. se 73 obr. a 24 tab.
• Jazyk publikace:
anglicky

588,- Kč