Ve dnech 1. až 8. září 2018 podnikli pracovníci pražského Archeologického ústavu AV ČR již třetí cestu do Republiky Arménie, kde na základě spolupráce s Ústavem archeologie a etnografie Národní akademie věd Republiky Arménie pokračovali v tzv. nedestruktivním průzkumu vybraných lokalit. Kromě geofyzikálního měření byla nově prováděna dokumentace nalezišť z dronu a metodou laserového skenování. Zobrazit

Již podvacáté byla Evropskou asociací archeologů (EAA) udělena prestižní cena European Archaeological Heritage Prize. K naší obrovské radosti ji letos získal náš dlouholetý kolega, který inspiroval několik generací specialistů (nejen) na neolit a zároveň letošní jubilant – prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. Zobrazit

V letních měsících letošního roku byl ve spolupráci s Českou společností archeologickou, o. p. s., zahájen záchranný archeologický výzkum, jehož investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. V součinnosti se stavební společností STRABAG probíhají na vybraných místech skrývky ornice, bezprostředně následovány terénním výzkumem a dokumentačními pracemi. Zobrazit

V těchto parných dnech se pomalu uzavírá terénní část mnohaletého archeologického výzkumu nejstaršího známého kostela na pražském Vyšehradě. Postupný odkryv této dávno zaniklé památky, která pochází někdy z období mezi lety 950–1050, vzbudil neobyčejný zájem odborné i laické veřejnosti již v roce 2014, kdy bylo objeveno zdivo východní oltářní niky. Zobrazit

Kolektivu autorů pod vedením Ivany Boháčové a Jaroslava Podlisky se podařilo shromáždit unikátní informace o archeologických nálezech na území hlavního města Prahy. Průvodce pražskou archeologií umožní všem zájemcům o historii objevovat dosud skryté památky v podzemí města, zapsaného na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zobrazit