Registrační poplatek činí 700 Kč. Snížený registrační poplatek pro studenty činí 200 Kč. V případě aktivní účasti (příspěvek/poster) bude studentům registrační poplatek zcela odpuštěn.

Poplatek kromě organizačních nákladů pokrývá drobné občerstvení v průběhu konference a úterní raut.

Registrační poplatek zasílejte na účet 700700702/0800 (variabilní symbol: 549). Do poznámky uveďte své jméno a příjmení. Daňový doklad o zaplacení účastnického poplatku obdržíte při registraci.

Ubytování a strava budou hrazeny na místě.

Zahraniční účastníci mohou poplatek uhradit na místě. Jiné výjimky nutno dojednat s pořadateli předem.

Registrační formulář: ZDE