Předpokládaná délka příspěvku je 15 min. Po každém příspěvku bude následovat 5 min diskuse.

Na konferenci bude možno prezentovat postery. V rámci úterních přednáškových bloků bude před vlastní posterovou prezentací každému autorovi dán prostor jedné minuty pro shrnutí obsahu vlastního posteru.

V rámci konference bude probíhat studentská soutěž o nejlepší příspěvek/poster. Vítěz (či vítězové) budou vyhlášeni v průběhu společenského večera a obdrží zajímavé ceny.

Z konference bude vydán sborník abstraktů opatřený ISBN.

Příspěvky přijímáme v českém, slovenském, polském a anglickém jazyce.