1. „Velká data“ a poznávání minulosti. Vítáme příspěvky, které nás po teoretické, metodické i praktické stránce seznámí s užitím rozsáhlých databází při archeologickém výzkumu, zejména v souvislosti s výzkumem krajiny a osídlení. Uvítáme též obdobné příspěvky z příbuzných oborů (historie, historická geografie, environmentální vědy atd.).

2. 3D počítačové metody v archeologii. Panel bude zaměřen na příspěvky týkající se analytického nebo vizuálního využití dat získaných pomocí 3D digitální technologií. Uvítáme tak témata zaměřená nejen na technologické postupy pro trojrozměrnou dokumentaci a konzervaci archeologických objektů, metody tvorby počítačových 3D rekonstrukcí, ale i na možnosti prezentace těchto dat ve virtuálním prostředí.

3. Dálkový průzkum, modelování a digitální analýza krajiny

4. Ostatní oblasti problematiky užití digitálních metod a moderních technologií v archeologii