Dne 26. dubna t.r. zasedla rozšířená správní rada nadace Pro archaeologia mediaevali a stanovila následující pořadí prací podaných do prvního kola nadační soutěže a odměněných z prostředků nadace:
1. Václav Moucha, Bořivoj Nechvátal, Ladislav Varadzin et al., Vyšehrad. Knížecí a královská akropole. Svědectví archeologie, Praha 2015. (20 000 Kč)
2. Helena Březinová, David Kohout et al., Středověké textilní a barviřské technologie, Praha 2016. (15 000 Kč) Zobrazit

Vyhlášení 1. ročníku soutěže o ceny Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové (dle §2887 -2889 Občanského zákoníku)

Zakladatelka Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové (dále jen nadace) paní Renata Fabešová spolu se správní radou nadace vypisují soutěž o nejlepší publikovanou monografii nebo její dokončený rukopis v oboru archeologie středověku. Zobrazit