Archeologický ústav AV ČR, Praha vyzývá k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku s názvem Digitální archiv Archeologické mapy ČR – zajištění služeb správy a rozvoje.
Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. doplňuje informace k otevřenému řízení na veřejnou zakázku „Provádění archeologických výkopových prací a zajištění příslušné dokumentace – rámcová smlouva“. Zobrazit

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje otevřené řízení na veřejnou zakázku „Provádění archeologických výkopových prací a zajištění příslušné dokumentace – rámcová smlouva“. Zobrazit