North European Symposium for Archaeological Textiles
Liberec 2017

.

Symposium NESAT XIII organizují Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. a Fakulta textilního inženýrství, Technické univerzity v Liberci, ve spolupráci se Správou Pražského hradu. Symposium se uskuteční 22.-26. května 2017 v prostorách Technické univerzity v Liberci (budova G, Studentská 2, Liberec).

.

CÍLE KONFERENCE

Na základě zkušeností s předchozími konferencemi v Esslingen (Německo) a Hallstattu (Rakousko) se NESAT XIII soustředí na otázky nálezů pravěkých a historických textilií, především na jejich kontextuální analýzu a aplikaci nových metod. Pořadatelé by rádi uvítali příspěvky zabývající se současnými vědeckými tématy spojenými s nálezy textilií, málo známými nebo dosud nepublikovanými nálezy, technikami a ikonografií; tedy vším, co by mohlo podnítit diskuzi a výměnu informací mezi účastníky konference. Na konferenci mohou být prezentovány i postery, které mohou představovat jakákoli témata vztahující se k archeologickým nálezům textilií, avšak měly by být především vizuálně zaměřené.

.

PŘÍSPĚVKY A POSTERY

Příspěvky budou přednášeny v anglickém nebo německém jazyce a neměly by přesáhnout 20 minut. Abstrakty příspěvků by neměly přesáhnout 500 slov a měly by být zaslány jako PDF nebo DOC (DOCX).
Postery v anglickém nebo německém jazyce budou přijaty ve formátech A0 nebo A1. Abstrakty posterů by neměly přesáhnout 300 slov a měly by být zaslány jako PDF nebo DOC (DOCX).
Program konference zahrne 45 presentací uspořádaných do 12 sekcí a maximálně 40 posterů.

.

DŮLEŽITÁ DATA

Poslání abstraktů: 31.05.2016
Informace o přijetí: 31.07.2016
Počátek registrace: 31.07.2016
Ukončení registrace: 30.04.2017 (nebo okamžik, kdy bude naplněna kapacita konference)
Otevření účtu pro účely platby: 02.01.2017
Ukončení placení konferenčních poplatku: 15.04.2017
Termín zaslání finální verze příspěvků: 31.07.2017

.

Další informace: www.nesat.org

Call for papers: PDF